CSIF colabora en los cursos Femxa de formación subvencionada por el SEPE para trabajadores y autónomos del sector privado.
28 de Marzo de 2022
CSIF pone a vuestra disposición todos las datos relativos a estas nuevas convocatorias gratuitas, enmarcadas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que están 100% subvencionadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Una de ellas es la convocatoria de Tecnologías de la información (TIC), orientada a mejorar la cualificación y las competencias digitales de las personas trabajadoras, afectadas por ERTE y autónomas de todos los sectores; otra está dirigida a los...
Xornada taller en Vigo "Os riscos laborais derivados da Covid-19. Consecuencias e actuacións dende a Prevención de Riscos Laborais"
Xornada taller "Os riscos laborais derivados da Covid-19. Consecuencias e actuacións dende a Prevención de Riscos Laborais"
Edición Vigo: 23 de setembro, de 16:00 a 20:00 hrs. (4h por edición)
Lugar de impartición: Salón de actos Hospital Meixoeiro, Estrada do Meixoeiro, s/n, 36213, Vigo
05 de Septiembre de 2021
Xornada taller en Coruña "Os riscos laborais derivados da Covid-19. Consecuencias e actuacións dende a Prevención de Riscos Laborais"
Xornada taller en Coruña "Os riscos laborais derivados da Covid-19. Consecuencias e actuacións dende a Prevención de Riscos Laborais"
2ª edición: 6 de outubro, de 16:00 a 20:00 hrs. (4h por edición)
Lugar de impartición: Na aula de formación de Fundación Raizame, As Xubias e arriba, 15, 1º
25 de Agosto de 2021
Curso en Ourense: “Xestión das agresións e do acoso nas redes sociais. Propostas prácticas e accións preventivas”
Curso de prevención: “Xestión das agresións e do acoso nas redes sociais. Propostas prácticas e accións preventivas”
Dúas edicións: 16-17 e 23-24 de setembro, de 16:00 a 21:00 hrs. (10h por edición)
Lugar de impartición: Aula de formación, 1ª planta (Edif. Quirúrxico), Complexo Hospitalarios Universitario de Ourense - CHOU
Inscricións: No teléfono 988 385 777
25 de Agosto de 2021
Curso en Coruña: “Xestión das agresións e do acoso nas redes sociais. Propostas prácticas e accións preventivas”
Curso de prevención: “Xestión das agresións e do acoso nas redes sociais. Propostas prácticas e accións preventivas”
Dúas edicións: 14-15 e 21-22 de setembro, de 16:00 a 21:00 hrs. (10h por edición)
Lugar de impartición: Aula de formación de Fundación Raizame. As Xubias de arriba, 15, 1º (A Coruña)
Inscricións: No teléfono 604 028 264
25 de Agosto de 2021
Xornadas taller "Os riscos laborais derivados da Covid-19. Consecuencias e actuacións dende a Prevención de Riscos Laborais"
Xornadas taller "Os riscos laborais derivados da Covid-19. Consecuencias e actuacións dende a Prevención de Riscos Laborais"
1ª edición: 6 de xullo, de 16:00 a 20:00 hrs. (4h por edición)
Lugar de impartición: Na aula de formación de Fundación Raizame, As Xubias e arriba, 15, 1º
Inscricións: No teléfono 604 028 264
17 de Junio de 2021
Actividades formativas da EGAP 2021 (Maio)
Convocatoria extraordinaria de actividades de formación continua.
11 de Mayo de 2021
Convocatoria de actividades de formación continua correspondentes ao primeiro semestre do ano 2021 para o persoal ao servizo da Administración xeral autonómica de Galicia, da Administración institucional e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico, Persoas destinatarias: O persoal funcionario e o persoal laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de...
Actividades formativas da EGAP 2021 (Marzo)
Programa de autoformación da EGAP para o ano 2021
Curso de PRL para o persoal que presta servizos no Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia
Actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero.
Cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación, administración electrónica e protección de datos.
Cursos para o persoal empregado público das entidades locais e do sector público autonómico de Galicia
09 de Marzo de 2021
Programa de AUTOFORMACIÓN da EGAP para o ano 2021 PERSOAS DESTINATARIAS Persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entres públicos instrumentais do sector público da comunidade autónoma, así como para o persoal da Admnistración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do SUG ACCESO AOS CONTIDOS A inscrición para o acceso aos contidos pode facerse en calquera momento a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no...
Actividades formativas da EGAP 2021 (Febreiro)
Convocadas as actividades do primeiro semestre para o persoal da Administración autonómica.
Tamén convocou cursos de prevención de riscos laborais e de linguaxe administrativa e xurídica galega.
Resolución do 12 de febreiro de 2021 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da administración xeral da comunidade autónoma de galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da administración institucional. (DOG, 18 de febreiro) DESTINATARIOS: Po persoal empregado público destinado na Administración xeral da...
Actividades formativas da EGAP 2021
Na seguinte relación saen as publicacións de distintas convocatorias de actividades para o ano 2021 de formación continua para o persoal ao servizo da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector autonómico e da Administración institucional, do persoal da Administración de Xustiza, para o persoal da Administración local así como do persoal de administración e servizos das Universidades galegas.

Para inscribirse nas actividades deberán de facelo no seguinte enlace: https://egap.xunta.gal/matricula
Resolución do 25 de xaneiro de 2021 pola que se convocan as actividades de FORMACIÓN CONTINUA EN MATERIA DE IDIOMAS para o...
CSIF colabora en los cursos Femxa de formación subvencionada por el SEPE para trabajadores y autónomos del sector privado.
28 de Marzo de 2022
CSIF pone a vuestra disposición todos las datos relativos a estas nuevas convocatorias gratuitas, enmarcadas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que están 100% subvencionadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Una de ellas es la convocatoria de Tecnologías de la información (TIC), orientada a mejorar la cualificación y las competencias digitales de las personas trabajadoras, afectadas por ERTE y autónomas de todos los sectores; otra está dirigida a los...
Xornada taller en Vigo "Os riscos laborais derivados da Covid-19. Consecuencias e actuacións dende a Prevención de Riscos Laborais"
Xornada taller "Os riscos laborais derivados da Covid-19. Consecuencias e actuacións dende a Prevención de Riscos Laborais"
Edición Vigo: 23 de setembro, de 16:00 a 20:00 hrs. (4h por edición)
Lugar de impartición: Salón de actos Hospital Meixoeiro, Estrada do Meixoeiro, s/n, 36213, Vigo
05 de Septiembre de 2021
Xornada taller en Coruña "Os riscos laborais derivados da Covid-19. Consecuencias e actuacións dende a Prevención de Riscos Laborais"
Xornada taller en Coruña "Os riscos laborais derivados da Covid-19. Consecuencias e actuacións dende a Prevención de Riscos Laborais"
2ª edición: 6 de outubro, de 16:00 a 20:00 hrs. (4h por edición)
Lugar de impartición: Na aula de formación de Fundación Raizame, As Xubias e arriba, 15, 1º
25 de Agosto de 2021
Curso en Ourense: “Xestión das agresións e do acoso nas redes sociais. Propostas prácticas e accións preventivas”
Curso de prevención: “Xestión das agresións e do acoso nas redes sociais. Propostas prácticas e accións preventivas”
Dúas edicións: 16-17 e 23-24 de setembro, de 16:00 a 21:00 hrs. (10h por edición)
Lugar de impartición: Aula de formación, 1ª planta (Edif. Quirúrxico), Complexo Hospitalarios Universitario de Ourense - CHOU
Inscricións: No teléfono 988 385 777
25 de Agosto de 2021
Curso en Coruña: “Xestión das agresións e do acoso nas redes sociais. Propostas prácticas e accións preventivas”
Curso de prevención: “Xestión das agresións e do acoso nas redes sociais. Propostas prácticas e accións preventivas”
Dúas edicións: 14-15 e 21-22 de setembro, de 16:00 a 21:00 hrs. (10h por edición)
Lugar de impartición: Aula de formación de Fundación Raizame. As Xubias de arriba, 15, 1º (A Coruña)
Inscricións: No teléfono 604 028 264
25 de Agosto de 2021
Xornadas taller "Os riscos laborais derivados da Covid-19. Consecuencias e actuacións dende a Prevención de Riscos Laborais"
Xornadas taller "Os riscos laborais derivados da Covid-19. Consecuencias e actuacións dende a Prevención de Riscos Laborais"
1ª edición: 6 de xullo, de 16:00 a 20:00 hrs. (4h por edición)
Lugar de impartición: Na aula de formación de Fundación Raizame, As Xubias e arriba, 15, 1º
Inscricións: No teléfono 604 028 264
17 de Junio de 2021
Actividades formativas da EGAP 2021 (Maio)
Convocatoria extraordinaria de actividades de formación continua.
11 de Mayo de 2021
Convocatoria de actividades de formación continua correspondentes ao primeiro semestre do ano 2021 para o persoal ao servizo da Administración xeral autonómica de Galicia, da Administración institucional e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico, Persoas destinatarias: O persoal funcionario e o persoal laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de...
Actividades formativas da EGAP 2021 (Marzo)
Programa de autoformación da EGAP para o ano 2021
Curso de PRL para o persoal que presta servizos no Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia
Actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero.
Cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación, administración electrónica e protección de datos.
Cursos para o persoal empregado público das entidades locais e do sector público autonómico de Galicia
09 de Marzo de 2021
Programa de AUTOFORMACIÓN da EGAP para o ano 2021 PERSOAS DESTINATARIAS Persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entres públicos instrumentais do sector público da comunidade autónoma, así como para o persoal da Admnistración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do SUG ACCESO AOS CONTIDOS A inscrición para o acceso aos contidos pode facerse en calquera momento a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no...
Actividades formativas da EGAP 2021 (Febreiro)
Convocadas as actividades do primeiro semestre para o persoal da Administración autonómica.
Tamén convocou cursos de prevención de riscos laborais e de linguaxe administrativa e xurídica galega.
Resolución do 12 de febreiro de 2021 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da administración xeral da comunidade autónoma de galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da administración institucional. (DOG, 18 de febreiro) DESTINATARIOS: Po persoal empregado público destinado na Administración xeral da...
Actividades formativas da EGAP 2021
Na seguinte relación saen as publicacións de distintas convocatorias de actividades para o ano 2021 de formación continua para o persoal ao servizo da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector autonómico e da Administración institucional, do persoal da Administración de Xustiza, para o persoal da Administración local así como do persoal de administración e servizos das Universidades galegas.

Para inscribirse nas actividades deberán de facelo no seguinte enlace: https://egap.xunta.gal/matricula
Resolución do 25 de xaneiro de 2021 pola que se convocan as actividades de FORMACIÓN CONTINUA EN MATERIA DE IDIOMAS para o...
Actividades formativas da EGAP 2019
Na relación seguinte saen as publicacións de distintas convocatorias de actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector autonómico e da Administración institucional, do persoal da Administración de Xustiza así como do persoal das Universidades galegas.
Resolución do 12 de setembro de 2019 pola que se convocan actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da comunidade autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das...
ACCIÓNS FORMATIVAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 2019
As actividades formativas son realizadas por CSIF Galicia co financiamento da Xunta de Galicia a través da Orde que regula as acción de fomento da prevención de riscos laborais.

Todas as accións formativas son presenciais e terán un aforo limitado de alumnado. A selección realizarase segundo criterios obxectivos.
“A XESTIÓN DOS RISCOS PSICOSOCIAIS DERIVADOS DO ACOSO ESCOLAR PARA PERSOAL DO ÁMBITO DOCENTE, A ASISTENCIA DOMICILIARIA E OS SERVIZOS SOCIAIS” (4H.) EDICIÓN ENDEREZO DATAS HORARIO SANTIAGO DE COMPOSTELA UNIÓN AUTONÓMICA – CSIF GALICIA Rúa do Valiño, 65, baixo 11 de xullo 9.30 - 13.30 “A PREVENCIÓN DE RISCOS PSICOSOCIAIS DENDE UNHA PERSPECTIVA DE XÉNERO: ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO NO TRABALLO" (4H.) LOCALIDADE ENDEREZO DATAS HORARIO A CORUÑA FUNDACIÓN...
ACCION FORMATIVA PRL 2018
05 de Octubre de 2018
SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS PARA O COÑECEMENTO E A UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO E DESFIBRILACIÓN. CURSO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DERIVADOS DO USO DAS TICS
Inscrición nas actividades formativas da EGAP 2018
15 de Febrero de 2018
No DOG de hoxe, 14 de febreiro, sae publicada a convocatoria de 171 actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector autonómico e da Administración institucional. O prazo para solicitar...
Cursos presenciais de formación en prevención de riscos laborais para o ano 2017
28 de Julio de 2017
Destinatarios: Traballadores/as dos diversos sectores produtivos de Galicia
CONVOCATORIA DA ACCIÓN SOCIAL 2016
13 de Abril de 2016
​OG de hoxe 13 de abril de 2016, a Resolución do 3 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do fondo de acción social do ano 2016 para o persoal ao servizo da Administración de Xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia. Prazo presentación de solicitudes: 15 días hábiles Accede o enlace do DOG:...
CSIF colabora en los cursos Femxa de formación subvencionada por el SEPE para trabajadores y autónomos del sector privado.
28 de Marzo de 2022
CSIF pone a vuestra disposición todos las datos relativos a estas nuevas convocatorias gratuitas, enmarcadas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que están 100% subvencionadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Una de ellas es la convocatoria de Tecnologías de la información (TIC), orientada a mejorar la cualificación y las competencias digitales de las personas trabajadoras, afectadas por ERTE y autónomas de todos los sectores; otra está dirigida a los...
Xornada taller en Vigo "Os riscos laborais derivados da Covid-19. Consecuencias e actuacións dende a Prevención de Riscos Laborais"
Xornada taller "Os riscos laborais derivados da Covid-19. Consecuencias e actuacións dende a Prevención de Riscos Laborais"
Edición Vigo: 23 de setembro, de 16:00 a 20:00 hrs. (4h por edición)
Lugar de impartición: Salón de actos Hospital Meixoeiro, Estrada do Meixoeiro, s/n, 36213, Vigo
05 de Septiembre de 2021
Xornada taller en Coruña "Os riscos laborais derivados da Covid-19. Consecuencias e actuacións dende a Prevención de Riscos Laborais"
Xornada taller en Coruña "Os riscos laborais derivados da Covid-19. Consecuencias e actuacións dende a Prevención de Riscos Laborais"
2ª edición: 6 de outubro, de 16:00 a 20:00 hrs. (4h por edición)
Lugar de impartición: Na aula de formación de Fundación Raizame, As Xubias e arriba, 15, 1º
25 de Agosto de 2021
Curso en Ourense: “Xestión das agresións e do acoso nas redes sociais. Propostas prácticas e accións preventivas”
Curso de prevención: “Xestión das agresións e do acoso nas redes sociais. Propostas prácticas e accións preventivas”
Dúas edicións: 16-17 e 23-24 de setembro, de 16:00 a 21:00 hrs. (10h por edición)
Lugar de impartición: Aula de formación, 1ª planta (Edif. Quirúrxico), Complexo Hospitalarios Universitario de Ourense - CHOU
Inscricións: No teléfono 988 385 777
25 de Agosto de 2021
Curso en Coruña: “Xestión das agresións e do acoso nas redes sociais. Propostas prácticas e accións preventivas”
Curso de prevención: “Xestión das agresións e do acoso nas redes sociais. Propostas prácticas e accións preventivas”
Dúas edicións: 14-15 e 21-22 de setembro, de 16:00 a 21:00 hrs. (10h por edición)
Lugar de impartición: Aula de formación de Fundación Raizame. As Xubias de arriba, 15, 1º (A Coruña)
Inscricións: No teléfono 604 028 264
25 de Agosto de 2021
Xornadas taller "Os riscos laborais derivados da Covid-19. Consecuencias e actuacións dende a Prevención de Riscos Laborais"
Xornadas taller "Os riscos laborais derivados da Covid-19. Consecuencias e actuacións dende a Prevención de Riscos Laborais"
1ª edición: 6 de xullo, de 16:00 a 20:00 hrs. (4h por edición)
Lugar de impartición: Na aula de formación de Fundación Raizame, As Xubias e arriba, 15, 1º
Inscricións: No teléfono 604 028 264
17 de Junio de 2021
Actividades formativas da EGAP 2021 (Maio)
Convocatoria extraordinaria de actividades de formación continua.
11 de Mayo de 2021
Convocatoria de actividades de formación continua correspondentes ao primeiro semestre do ano 2021 para o persoal ao servizo da Administración xeral autonómica de Galicia, da Administración institucional e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico, Persoas destinatarias: O persoal funcionario e o persoal laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de...
Actividades formativas da EGAP 2021 (Marzo)
Programa de autoformación da EGAP para o ano 2021
Curso de PRL para o persoal que presta servizos no Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia
Actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero.
Cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación, administración electrónica e protección de datos.
Cursos para o persoal empregado público das entidades locais e do sector público autonómico de Galicia
09 de Marzo de 2021
Programa de AUTOFORMACIÓN da EGAP para o ano 2021 PERSOAS DESTINATARIAS Persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entres públicos instrumentais do sector público da comunidade autónoma, así como para o persoal da Admnistración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do SUG ACCESO AOS CONTIDOS A inscrición para o acceso aos contidos pode facerse en calquera momento a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no...
Actividades formativas da EGAP 2021 (Febreiro)
Convocadas as actividades do primeiro semestre para o persoal da Administración autonómica.
Tamén convocou cursos de prevención de riscos laborais e de linguaxe administrativa e xurídica galega.
Resolución do 12 de febreiro de 2021 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da administración xeral da comunidade autónoma de galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da administración institucional. (DOG, 18 de febreiro) DESTINATARIOS: Po persoal empregado público destinado na Administración xeral da...
Actividades formativas da EGAP 2021
Na seguinte relación saen as publicacións de distintas convocatorias de actividades para o ano 2021 de formación continua para o persoal ao servizo da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector autonómico e da Administración institucional, do persoal da Administración de Xustiza, para o persoal da Administración local así como do persoal de administración e servizos das Universidades galegas.

Para inscribirse nas actividades deberán de facelo no seguinte enlace: https://egap.xunta.gal/matricula
Resolución do 25 de xaneiro de 2021 pola que se convocan as actividades de FORMACIÓN CONTINUA EN MATERIA DE IDIOMAS para o...
Actividades formativas da EGAP 2019
Na relación seguinte saen as publicacións de distintas convocatorias de actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector autonómico e da Administración institucional, do persoal da Administración de Xustiza así como do persoal das Universidades galegas.
Resolución do 12 de setembro de 2019 pola que se convocan actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da comunidade autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das...
ACCIÓNS FORMATIVAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 2019
As actividades formativas son realizadas por CSIF Galicia co financiamento da Xunta de Galicia a través da Orde que regula as acción de fomento da prevención de riscos laborais.

Todas as accións formativas son presenciais e terán un aforo limitado de alumnado. A selección realizarase segundo criterios obxectivos.
“A XESTIÓN DOS RISCOS PSICOSOCIAIS DERIVADOS DO ACOSO ESCOLAR PARA PERSOAL DO ÁMBITO DOCENTE, A ASISTENCIA DOMICILIARIA E OS SERVIZOS SOCIAIS” (4H.) EDICIÓN ENDEREZO DATAS HORARIO SANTIAGO DE COMPOSTELA UNIÓN AUTONÓMICA – CSIF GALICIA Rúa do Valiño, 65, baixo 11 de xullo 9.30 - 13.30 “A PREVENCIÓN DE RISCOS PSICOSOCIAIS DENDE UNHA PERSPECTIVA DE XÉNERO: ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO NO TRABALLO" (4H.) LOCALIDADE ENDEREZO DATAS HORARIO A CORUÑA FUNDACIÓN...
ACCION FORMATIVA PRL 2018
05 de Octubre de 2018
SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS PARA O COÑECEMENTO E A UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO E DESFIBRILACIÓN. CURSO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DERIVADOS DO USO DAS TICS
Inscrición nas actividades formativas da EGAP 2018
15 de Febrero de 2018
No DOG de hoxe, 14 de febreiro, sae publicada a convocatoria de 171 actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector autonómico e da Administración institucional. O prazo para solicitar...
Cursos presenciais de formación en prevención de riscos laborais para o ano 2017
28 de Julio de 2017
Destinatarios: Traballadores/as dos diversos sectores produtivos de Galicia
CONVOCATORIA DA ACCIÓN SOCIAL 2016
13 de Abril de 2016
​OG de hoxe 13 de abril de 2016, a Resolución do 3 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do fondo de acción social do ano 2016 para o persoal ao servizo da Administración de Xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia. Prazo presentación de solicitudes: 15 días hábiles Accede o enlace do DOG:...
RSS