Xornada online para os concursos do exterior: "Convocatoria Asesores e Docentes no Exterior: Fase Xeral e Selección de Destinos"
Celebrarase o próximo sábado 20 de novembro de 2021, en horario de mañá e tarde, sendo gratuita para os afiliados de CSIF.
26 de Octubre de 2021
CONVOCATORIAS ASESORES Y DOCENTES EN EL EXTERIOR: FASE GENERAL Y SELECCIÓN DE DESTINOS En archivo adjunto, cartel anunciador de la próxima jornada de formación para los docentes interesados en los concursos de asesores y docentes en el exterior 2021/2022. La jornada se celebrará online el próximo sábado 20 de noviembre en sesiones de mañana y tarde, será gratuita para los afilados a CSIF. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Envía un correo electrónico a la siguiente dirección:...
ORDE do 8 de setembro de 2021 que se regula a atención á diversidade
26 de Octubre de 2021
ORDE do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. A orde estrutúrase en oito capítulos. No capítulo I, de disposicións xerais, destacan os principios de actuación que, no marco dos principios e dos fins da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de...
Apertura de listas para interinidades e substitucións de pedagoxía terapéutica do corpo de mestres
25 de Octubre de 2021
Apertura de listas para cubrir interinidades e substitucións de pedagoxía terapéutica do corpo de mestres Convocado o procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de pedagoxía terapéutica do corpo de mestres/as (597036) Prazo do 26 ao 28 de outubro Resolución do 25 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e...
Criterios de baremación para o acceso ao Corpo de Catedráticos de secundaria
25 de Octubre de 2021
Criterios de baremación para o acceso ao Corpo de Catedráticos de secundaria Criterios de baremacion subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4 do Anexo II do procedemento selectivo convocado pola Orde do 4 de xuño de 2020 (DOG nº122, do 22 de xuño) CONCRECIÓN DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN APLICABLES POLO TRIBUNAL
Proxectos de formación para o profesorado de FP
25 de Octubre de 2021
Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2021-2022 Convocatoria de proxectos de formación do profesorado de formación profesional que se van implantar no curso 2021-2022 en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Cada proxecto deberá contar cun coordinador ou cunha coordinadora e poderá incorporar profesorado de diferentes centros que compartan a súa necesidade de formación, coa finalidade de acadar o óptimo aproveitamento dos...
Listaxe provisional de admitidas e excluídas para cobrir interinidades e substitucións en pedagoxía terapéutica do corpo de mestres.
22 de Octubre de 2021
Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2021/2022 do corpo de mestres, especialidade de pedagoxía terapéutica Resolución do 22 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproba a listaxe provisional para a cobertura de interinidades e substitucións e a relación provisional de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2021-2022...
Relación das Unidades que integran a Rede Galega de Acompañamento e Orientación persoal e familiar e a relación de responsables
22 de Octubre de 2021
Resolución pola que se fai pública a relación das Unidades que integran a Rede Galega de Acompañamento e Orientación persoal e familiar e a relación de responsables LISTAXE DE CENTROS
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DE CARREIRA
22 de Octubre de 2021
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DE CARREIRA Lembra que no caso de que recentemente cambiaras de provincia por un concurso de traslados, por comisión de servizo (concilia ou saúde) ou ben porque superaches o período de prácticas e tomas posesión do teu destino definitivo debes comunicar este feito ao teu Servizo Provincial de adscrición, coa documentación xustificativa (toma de posesión, certificado de empadroamento…), polas canles que che explicamos a...
Contratos-programa Inclúe. Resolución definitiva .
20 de Octubre de 2021
Contratos-programa Inclúe. Resolución definitiva RESOLUCIÓN LISTA DEFINITIVA
Listas abertas de catedráticos e profesores de Música e Artes Escénicas
20 de Octubre de 2021
Resolución pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de catedráticos (593) e do corpo de profesores de música e artes escénicas (594) Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 20 de outubro ata o día 3 de novembro de 2021, ambos incluídos. Como cubrir a solicitude de inscrición: 1º. Deben acceder á Sede electrónica a través da seguinte ligazón:...
Resolución provisional de centros seleccionadas para o Plan Proxecta+ para o curso 2021/22
19 de Octubre de 2021
Resolución provisional pola que se fai pública a relación de centros seleccionados para participar no Plan Proxecta+ para o curso 2021/22 RESOLUCIÓN
19 de outubro: Día Internacional da Loita contra o Cancro de Mama
19 de Octubre de 2021
O 19 de outubro celébrase o Día Internacional da Loita contra o Cancro de Mama, para sensibilizar e concienciar ás mulleres de todo o mundo, sobre a importancia de realizarse un exame de mamas regularmente, coa finalidade de detectar calquera signo ou anomalía. Esta efeméride foi impulsada pola Organización Mundial da Saúde (OMS), para promover o diagnóstico precoz do cancro de mama, así como incrementar o acceso da poboación feminina aos controis e tratamentos oportunos desta enfermidade. #...
Listaxe provisional de titores do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas
18 de Octubre de 2021
Publicación da listaxe provisional de titores do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2021/22 LISTAXE
Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes de Galicia
18 de Octubre de 2021
Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006... ORDE
Acción social para afiliados. Boletín de outubro de 2021
18 de Octubre de 2021
ACCIÓN SOCIAL PARA AFILIADOS BOLETIN DE OUTUBRO DE 2021
Contratos-Programa Innova (CPInnova) para el curso 2021/22. Resolución definitiva.
18 de Octubre de 2021
Resolución definitiva pola que se fai pública a relación de centros e modalidades seleccionadas nos Contratos-Programa Innova (CPInnova) para o curso 2021/22 RESOLUCIÓN ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
Listas de maestros en Suiza para contratación como personal laboral
- Elaboración de una relación de candidatos/as para la contratación de personal laboral temporal en régimen de interinidad por sustitución con la categoría de maestro/a
- Plazo de presentación de solicitudes: ABIERTO desde el 11 de octubre de 2021 a las 00:01 hasta el 18 de octubre de 2021 a las 23:59
14 de Octubre de 2021
Listas de interinos en Australia para el curso 2022
- Desde el 13 de octubre de 2021 a las 08:00 hasta el 27 de octubre de 2021 a las 17:30
14 de Octubre de 2021
Profesores interinos en programas educativos en el exterior Australia. Convocatoria 2022...
Convocatoria Biblioteca Creativa 2021/2022
13 de Octubre de 2021
Convocatoria do proxecto BIBLIOTECA CREATIVA 2021/2022 Proxecto BIBLIOTECA CREATIVA, para apoiar a cultura da experimentación, a creación e a investigación, en espazos creativos e cooperativos no seo das bibliotecas escolares dos centros que matriculan alumnado de educación infantil e primaria, integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares, para curso 2021/2022 Prazo de presentación de solicitudes ata o 29 de outubro de 2021.
Publicación da relación de Intercambios provisionais para o curso 2021-2022
13 de Octubre de 2021
Publicación da relación de Intercambios provisionais para o curso 2021-2022 INTERCAMBIOS PROVISIONAIS
Centros Plurilingües. Regulación da xestión de probas de nivel lingüístico.
13 de Octubre de 2021
Resolución do 7 de outubro de 2021, pola que se regula a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos, pertencentes á Rede de Centros Plurilingües Para realizar a solicitude debe accederse á aplicación www.edu.xunta.es/programaseducativos. Seleccionar PROGRAMAS DE ÉXITO EDUCATIVO e o CURSO 2021-2022. Logo ir a LISTAXE PROGRAMAS e seleccionar Acreditación LE centros públicos plurilingües. A...
CXT 2021-2022. XUBILACIÓNS PREVISTAS POR PROVINCIAS
CXT 2021-22
08 de Octubre de 2021
XUBILACIÓNS PREVISTAS POR PROVINCIAS A CORUÑA PRIMARIA E SECUNDARIA LUGO PRIMARIA SECUNDARIA OURENSE...
CSIF INFORMA. MATERNIDADE E PATERNIDADE.
08 de Octubre de 2021
MATERNIDADE E PATERNIDADE. BOLETIN ELABORADO POR CSIF ENSINO. PARA VER O CSIF INFORMA MATERNIDADE E PATERNIDADE DESCARGA O PDF EN ANEXO
Instrucións para o desenvolvemento do período de formación en empresas nas ensinanzas de FP, ensinanzas artísticas e ensinanzas deportivas, na situación excepcional derivada da COVID-19
06 de Octubre de 2021
Resolución pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do período de formación en empresas nas ensinanzas de formación profesional, ensinanzas artísticas e ensinanzas deportivas, na situación excepcional actual de pandemia derivada da COVID-19 RESOLUCIÓN
Resolución pola que se crea a Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP e se ditan instrucións para o seu funcionamento
06 de Octubre de 2021
Resolución pola que se crea a Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP e se ditan instrucións para o seu funcionamento RESOLUCIÓN
Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións curso 2021/22. Secundaria.
06 de Octubre de 2021
Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso 2021/2022 do corpo de PES, profesores técnicos de FP, EOI, profesores de música e artes escénicas e profesores de artes plásticas e deseño Resolución do 5 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproban as listaxes provisionais para a cobertura de interinidades e substitucións e as relacións provisionais de persoas excluídas para a...
Novas instalacións da sede central da CSIF en Santiago de Compostela
A CSIF cambia a súa sede central de Santiago de Compostela, abrindo unhas novas instalacións máis amplas e modernas a disposición de todos os traballadores e traballadoras e persoas afiliadas.
06 de Octubre de 2021
NOVA SEDE DA UNIÓN AUTONÓMICA DE CSIF GALICIA A Unión Autonómica da CSIF en Galicia abre unha nova sede en Santiago de Compostela. Desde o pasado 20 de setembro, a Unión Autonómica de Galicia atópase nunhas novas instalacións máis amplas e modernas. Unha nova sede que pon a disposición de todos os traballadores e traballadoras, especialmente dos seus afiliados e afiliadas, tanto do sector público como da empresa privada, para atender e dar resposta ás súas demandas laborais e prestar o mellor dos asesoramentos legais e sindicais. As...
Resolución definitiva DIGICRAFT EN TU COLE.
06 de Octubre de 2021
Resolución definitiva de centros admitidos para participar no proxecto DIGICRAFT EN TU COLE durante o curso 2021-2022. RESOLUCIÓN DEFINITIVA
CSIF ENSINO consegue que as vacantes Proa+ se publiquen ao mesmo tempo que as vacantes ARCO
05 de Octubre de 2021
CSIF ENSINO consegue que as vacantes Proa+ se publiquen ao mesmo tempo que as vacantes ARCO Ante a publicación e inminente chamamento para a cobertura de vacantes ARCO, CSIF ENSINO e o resto de organizacións sindicais asinantes do acordo de acceso a listas de interinidade solicitámoslle á Administración que se publiquen ao mesmo tempo as vacantes PROA+. Desta maneira, o profesorado interino non se vería prexudicado elixindo vacantes de pouca duración cando, aos poucos días, aparecerían outras...
5 de outubro- Día mundial do docente
“Os docentes no centro da recuperación da educación”
05 de Octubre de 2021
O profesorado realiza unha función esencial na nosa sociedade, é un motor de transformación social. Mediante a súa vocación e entrega guía na aprendizaxe ao alumnado, compartindo con eles sabedoría, experiencia e, sobre todo, proximidade e dedicación. Chega un novo 5 de outubro mundialmente dedicado pola UNESCO aos docentes e o seu esencial labor profesional, social e humana, este ano baixo o lema “Os docentes no centro da recuperación da educación”. Conmemórase este día no terceiro curso...
En este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato, que sabe que los profesionales de la Educación Pública cuentan, y mucho 14-09-2020
Webinar para docentes gratuito: "ANSIEDAD Y ESTRÉS. Los docentes y el COVID-19"
Xornada online para os concursos do exterior: "Convocatoria Asesores e Docentes no Exterior: Fase Xeral e Selección de Destinos" 26-10-2021
ORDE do 8 de setembro de 2021 que se regula a atención á diversidade 26-10-2021
Apertura de listas para interinidades e substitucións de pedagoxía terapéutica do corpo de mestres 25-10-2021
Criterios de baremación para o acceso ao Corpo de Catedráticos de secundaria 25-10-2021
Proxectos de formación para o profesorado de FP 25-10-2021
Listaxe provisional de admitidas e excluídas para cobrir interinidades e substitucións en pedagoxía terapéutica do corpo de mestres. 22-10-2021
Relación das Unidades que integran a Rede Galega de Acompañamento e Orientación persoal e familiar e a relación de responsables 22-10-2021
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DE CARREIRA 22-10-2021
Contratos-programa Inclúe. Resolución definitiva . 20-10-2021
Listas abertas de catedráticos e profesores de Música e Artes Escénicas 20-10-2021
Resolución provisional de centros seleccionadas para o Plan Proxecta+ para o curso 2021/22 19-10-2021
19 de outubro: Día Internacional da Loita contra o Cancro de Mama 19-10-2021
Listaxe provisional de titores do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas 18-10-2021
Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes de Galicia 18-10-2021
Acción social para afiliados. Boletín de outubro de 2021 18-10-2021
Contratos-Programa Innova (CPInnova) para el curso 2021/22. Resolución definitiva. 18-10-2021
Listas de maestros en Suiza para contratación como personal laboral 14-10-2021
Listas de interinos en Australia para el curso 2022 14-10-2021
Convocatoria Biblioteca Creativa 2021/2022 13-10-2021
Publicación da relación de Intercambios provisionais para o curso 2021-2022 13-10-2021
Centros Plurilingües. Regulación da xestión de probas de nivel lingüístico. 13-10-2021
CXT 2021-2022. XUBILACIÓNS PREVISTAS POR PROVINCIAS 08-10-2021
CSIF INFORMA. MATERNIDADE E PATERNIDADE. 08-10-2021
Instrucións para o desenvolvemento do período de formación en empresas nas ensinanzas de FP, ensinanzas artísticas e ensinanzas deportivas, na situación excepcional derivada da COVID-19 06-10-2021
Resolución pola que se crea a Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP e se ditan instrucións para o seu funcionamento 06-10-2021
Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións curso 2021/22. Secundaria. 06-10-2021
NOVA SEDE DA UNIÓN AUTONÓMICA DE CSIF GALICIA
Novas instalacións da sede central da CSIF en Santiago de Compostela 06-10-2021
Resolución definitiva DIGICRAFT EN TU COLE. 06-10-2021

Últimas Novedades

Xornada online para os concursos do exterior: "Convocatoria Asesores e Docentes no Exterior: Fase Xeral e Selección de Destinos" 26-10-2021
ORDE do 8 de setembro de 2021 que se regula a atención á diversidade 26-10-2021
Apertura de listas para interinidades e substitucións de pedagoxía terapéutica do corpo de mestres 25-10-2021
Criterios de baremación para o acceso ao Corpo de Catedráticos de secundaria 25-10-2021
Proxectos de formación para o profesorado de FP 25-10-2021
Listaxe provisional de admitidas e excluídas para cobrir interinidades e substitucións en pedagoxía terapéutica do corpo de mestres. 22-10-2021
Relación das Unidades que integran a Rede Galega de Acompañamento e Orientación persoal e familiar e a relación de responsables 22-10-2021
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DE CARREIRA 22-10-2021
Contratos-programa Inclúe. Resolución definitiva . 20-10-2021
Listas abertas de catedráticos e profesores de Música e Artes Escénicas 20-10-2021
Resolución provisional de centros seleccionadas para o Plan Proxecta+ para o curso 2021/22 19-10-2021
19 de outubro: Día Internacional da Loita contra o Cancro de Mama 19-10-2021
Listaxe provisional de titores do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas 18-10-2021
Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes de Galicia 18-10-2021
Acción social para afiliados. Boletín de outubro de 2021 18-10-2021
RSS