LISTAS PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DO CORPO DE MESTRES
32- LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS, 033- LINGUA ESTRANXEIRA: FRANCÉS, 034- EDUCACIÓN FÍSICA, 035- MÚSICA Y 037- AUDICIÓN E LINGUAXE.
14 de Enero de 2022
Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2021/2022 do corpo de mestres, das especialidades: 032, 033, 034, 035 y 037 Resolución do 14 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproba a listaxe provisional para a cobertura de interinidades e substitucións e a relación provisional de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2021-...
OPOSICIÓNS 2022. OFERTA DE EMPREGO POR CORPOS E ESPECIALIDADES
14 de Enero de 2022
OPOSICIÓNS 2022. OFERTA DE EMPREGO POR CORPOS E ESPECIALIDADES Podes consultar todas as prazas e especialidades na AQUÍ ou no anexo adxunto na noticia Corpo de profesores de ensino secundario Código/especialidade Reserva persoas con discapacidade Libre Total 001 Filosofía 3 42 45 003 Latín - 5 5 004 Lingua Castelá e Literatura 5 70 75...
CONVOCATORIA DOS PREMIOS A CURTAS DE ANIMACIÓN EN GALEGO NÓS TAMÉN CREAMOS!
13 de Enero de 2022
Convocatoria dos premios a curtas de animación en galego Nós tamén creamos! Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se aproban as bases e se convocan os premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2021/2022 A Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación...
CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA
13 de Enero de 2022
Convocatoria para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se convoca a participación en proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade durante o curso académico 2021/2022 e se establecen as bases reguladoras para...
CONVOCATORIA DO PROGRAMA EDUCATIVO “EDUREFERENTES”
13 de Enero de 2022
Convocatoria do programa educativo “EduReferentes” dirixido a centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no curso 2021-2022 Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se convoca o programa educativo “EduReferentes” dirixido a centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no curso 2021-2022. O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais contados a...
OPOSICIÓNS DE EDUCACIÓN GALICIA 2022. CONVOCATORIA DE MESA SECTORIAL
MESA SECTORIAL

- PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE APROBA A OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2022

- ORDE CONVOCATORIA OPOSICIÓNS 2022
12 de Enero de 2022
OPOSICIÓNS GALICIA 2022 A mesa sectorial convocada para o vindeiro venres, 14 de xaneiro tratará a Oferta de Emprego Público do ano 2022 e da Orde de Convocatoria de Oposicións 2022. Podedes consultar tamén en anexo os seguintes borradores: - PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE APROBA A OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2022 -...
RESOLUCIÓN DEFINITIVA POLA QUE SE FAI PÚBLICA A RELACIÓN DE CENTROS E DOCENTES PREMIADOS NOS PREMIOS EDUCATIVOS INNOVAGAL
12 de Enero de 2022
Resolución definitiva pola que se fai pública a relación de centros e docentes premiados nos premios educativos Innovagal no curso escolar 2021/22 Resolución definitiva
RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E BAREMO PROVISIONAL DAS LISTAS DE INTERINIDADES E SUBSTITUCIÓNS EN DIVERSAS ESPECIALIDADES DO CORPO DE PES
PRODUTOS EN ARTES GRÁFICAS, SISTEMAS ELECTRÓNICOS E SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMÁTICOS.
12 de Enero de 2022
RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E BAREMO PROVISIONAL DAS LISTAS DE INTERINIDADES E SUBSTITUCIÓNS EN DIVERSAS ESPECIALIDADES DO CORPO DE PROFESORES DE ENSINO SECUNDARIO (PRODUTOS EN ARTES GRÁFICAS, SISTEMAS ELECTRÓNICOS E SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMÁTICOS). Resolución do 11 de xaneiro de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a...
REGULACIÓN DAS PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E DE GRAO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O ANO 2022
12 de Enero de 2022
REGULACIÓN DAS PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E DE GRAO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O ANO 2022 Proba de acceso ao grao medio, presentación de solicitudes O prazo de presentación estará abranguido entre os días 3 e 16 de marzo de 2022, ambos os dous incluídos. 1. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado de solicitude, anexo I (código de procedemento ED312C), dispoñible na aplicación informática «...
OPOSICIÓNS DE EDUCACIÓN GALICIA 2022
A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CONFIRMA QUE AS OPOSICIÓNS A CELEBRAR NO ANO 2022 CONVOCARANSE CON ARRANXO AO RD 276/2007
11 de Enero de 2022
A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CONFIRMA QUE AS OPOSICIÓNS A CELEBRAR NO ANO 2022 CONVOCARANSE CON ARRANXO AO RD 276/2007 NON SERÁN DE APLICACIÓN OS CAMBIOS RECOLLIDOS NO NOVO SISTEMA. A OFERTA DE EMPREGO E A CONVOCATORIA DE OPOSICIÓNS SERÁN PUBLICADAS PROBABLEMENTE A FINAIS DO MES DE XANEIRO. PODES CONSULTAR O CSIF INFORMA EN ANEXO
LISTAS PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DO CORPO DE MESTRES
32- LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS, 033- LINGUA ESTRANXEIRA: FRANCÉS, 034- EDUCACIÓN FÍSICA, 035- MÚSICA Y 037- AUDICIÓN E LINGUAXE.
14 de Enero de 2022
Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2021/2022 do corpo de mestres, das especialidades: 032, 033, 034, 035 y 037 Resolución do 14 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproba a listaxe provisional para a cobertura de interinidades e substitucións e a relación provisional de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2021-...
OPOSICIÓNS 2022. OFERTA DE EMPREGO POR CORPOS E ESPECIALIDADES
14 de Enero de 2022
OPOSICIÓNS 2022. OFERTA DE EMPREGO POR CORPOS E ESPECIALIDADES Podes consultar todas as prazas e especialidades na AQUÍ ou no anexo adxunto na noticia Corpo de profesores de ensino secundario Código/especialidade Reserva persoas con discapacidade Libre Total 001 Filosofía 3 42 45 003 Latín - 5 5 004 Lingua Castelá e Literatura 5 70 75...
CONVOCATORIA DOS PREMIOS A CURTAS DE ANIMACIÓN EN GALEGO NÓS TAMÉN CREAMOS!
13 de Enero de 2022
Convocatoria dos premios a curtas de animación en galego Nós tamén creamos! Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se aproban as bases e se convocan os premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2021/2022 A Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación...
CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA
13 de Enero de 2022
Convocatoria para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se convoca a participación en proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade durante o curso académico 2021/2022 e se establecen as bases reguladoras para...
CONVOCATORIA DO PROGRAMA EDUCATIVO “EDUREFERENTES”
13 de Enero de 2022
Convocatoria do programa educativo “EduReferentes” dirixido a centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no curso 2021-2022 Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se convoca o programa educativo “EduReferentes” dirixido a centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no curso 2021-2022. O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais contados a...
OPOSICIÓNS DE EDUCACIÓN GALICIA 2022. CONVOCATORIA DE MESA SECTORIAL
MESA SECTORIAL

- PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE APROBA A OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2022

- ORDE CONVOCATORIA OPOSICIÓNS 2022
12 de Enero de 2022
OPOSICIÓNS GALICIA 2022 A mesa sectorial convocada para o vindeiro venres, 14 de xaneiro tratará a Oferta de Emprego Público do ano 2022 e da Orde de Convocatoria de Oposicións 2022. Podedes consultar tamén en anexo os seguintes borradores: - PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE APROBA A OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2022 -...
RESOLUCIÓN DEFINITIVA POLA QUE SE FAI PÚBLICA A RELACIÓN DE CENTROS E DOCENTES PREMIADOS NOS PREMIOS EDUCATIVOS INNOVAGAL
12 de Enero de 2022
Resolución definitiva pola que se fai pública a relación de centros e docentes premiados nos premios educativos Innovagal no curso escolar 2021/22 Resolución definitiva
RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E BAREMO PROVISIONAL DAS LISTAS DE INTERINIDADES E SUBSTITUCIÓNS EN DIVERSAS ESPECIALIDADES DO CORPO DE PES
PRODUTOS EN ARTES GRÁFICAS, SISTEMAS ELECTRÓNICOS E SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMÁTICOS.
12 de Enero de 2022
RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E BAREMO PROVISIONAL DAS LISTAS DE INTERINIDADES E SUBSTITUCIÓNS EN DIVERSAS ESPECIALIDADES DO CORPO DE PROFESORES DE ENSINO SECUNDARIO (PRODUTOS EN ARTES GRÁFICAS, SISTEMAS ELECTRÓNICOS E SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMÁTICOS). Resolución do 11 de xaneiro de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a...
REGULACIÓN DAS PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E DE GRAO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O ANO 2022
12 de Enero de 2022
REGULACIÓN DAS PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E DE GRAO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O ANO 2022 Proba de acceso ao grao medio, presentación de solicitudes O prazo de presentación estará abranguido entre os días 3 e 16 de marzo de 2022, ambos os dous incluídos. 1. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado de solicitude, anexo I (código de procedemento ED312C), dispoñible na aplicación informática «...
OPOSICIÓNS DE EDUCACIÓN GALICIA 2022
A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CONFIRMA QUE AS OPOSICIÓNS A CELEBRAR NO ANO 2022 CONVOCARANSE CON ARRANXO AO RD 276/2007
11 de Enero de 2022
A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CONFIRMA QUE AS OPOSICIÓNS A CELEBRAR NO ANO 2022 CONVOCARANSE CON ARRANXO AO RD 276/2007 NON SERÁN DE APLICACIÓN OS CAMBIOS RECOLLIDOS NO NOVO SISTEMA. A OFERTA DE EMPREGO E A CONVOCATORIA DE OPOSICIÓNS SERÁN PUBLICADAS PROBABLEMENTE A FINAIS DO MES DE XANEIRO. PODES CONSULTAR O CSIF INFORMA EN ANEXO
INICIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES
11 de Enero de 2022
Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes Fase de reserva de prazas en centros de adscrición De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde do 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o 11 de xaneiro de 2022 inícianse os trámites do procedemento (código ED550A), coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa. O prazo de solicitudes abranguerá...
REUNIÓN DE CSIF ENSINO COAS CONSELLERÍAS DE EDUCACIÓN E SANIDADE POLAS MODIFICACIÓNS DA GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE CASOS COVID-19 NOS CENTROS EDUCATIVOS
10 de Enero de 2022
REUNIÓN DE CSIF ENSINO COAS CONSELLERÍAS DE EDUCACIÓN E SANIDADE POLAS MODIFICACIÓNS DA GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE CASOS COVID-19 NOS CENTROS EDUCATIVOS LUNES 10 XANEIRO 2022 14:00 HORAS Esta mañá CSIF ENSINO e outras OOSS mantiveron unha reunión cos responsables das Consellerías de Educación e Sanidade para informar dos cambios na actuación ante casos de Covid-19 nos centros educativos neste momento da pandemia, tras recibir durante esta mañá o documento definitivo cos cambios remitido polo...
RESOLUCIÓN DAS AXUDAS ECONÓMICAS PARA O ALUMNADO QUE REALIZA FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABALLO OU FP DUAL
10 de Enero de 2022
Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual ORDE TODA A INFORMACIÓN
CSIF reclama refuerzos Covid y reducir las ratios en las aulas para reforzar la seguridad
- Urgen protocolos rápidos de detección de casos positivos y garantizar que se cubran urgentemente las bajas del profesorado
07 de Enero de 2022
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama refuerzos de personal por el Covid, más medidas de prevención en los centros (purificadores de aire), así como protocolos rápidos de detección de casos y para cubrir las bajas del personal afectado por el virus ante la vuelta al cole en plena explosión de la variante ómicron.
CONCURSO DE POSTAIS DE NADAL
VI Concurso de postais de Nadal. Csif Ensino Lugo
07 de Enero de 2022
VI Concurso de postais de Nadal de Csif Ensino Lugo.
MUFACE. ABERTO O PRAZO PARA CAMBIO ORDINARIO DE ENTIDADE SANITARIA DOS MUTUALISTAS.
Suprímese a permuta ordinaria de xuño.

O período de cambio ordinario de xuño xa non está contemplado no novo concerto 2022-2024
03 de Enero de 2022
MUFACE. ABERTO O PRAZO PARA CAMBIO ORDINARIO DE ENTIDADE SANITARIA DOS FUNCIONARIOS MUTUALISTAS. Durante todo o mes xaneiro de 2022, os mutualistasque así o desexen poden solicitar o cambio de entidade á que estean adscritos. Único período de cambio Este novo Concerto, cuxa entrada en vigor tivo lugar o mesmo 1 de xaneiro de 2022, contempla como principal novidade neste aspecto a volta ao período único de cambio de entidade, quedando suprimida a permuta de xuño, tal como permitía o...
Último borrador del régimen transitorio para el acceso a la Función Pública Docente, tras la publicación en el BOE de hoy de la Ley de reducción de la temporalidad
- El nuevo texto incorpora mejoras en la baremación de la experiencia docente, incluye la formación permanente y la publicidad de la nota de las dos pruebas.
- La modificación del acceso a los cuerpos docentes desarrolla la ley en el sector educativo con el objetivo de reducir la interinidad por debajo del 8%, tal y como exige la Unión Europea.
29 de Diciembre de 2021
Tras la Mesa Sectorial del pasado 21 de diciembre, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha recogido algunas de las enmiendas que CSIF y los demás sindicatos más representativos, habían aportado como propuestas. En el borrador que se negoció en dicha reunión, se contemplaba el baremo de la experiencia docente en los centros públicos, pero solo en la misma especialidad y cuerpo. En el mismo baremo, desaparecía la formación permanente como mérito y en la fase de oposición se...
BOE 29/12/2021: Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
29 de Diciembre de 2021
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. PDF (BOE-A-2021-21651 - 17 págs. - 319 KB)...
LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS, EXCLUÍDAS E BAREMO DE CONSTRUCIÓNS CIVÍS E EDIFICACIÓNS DO CORPO DE PES
23 de Diciembre de 2021
Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións na especialidade de construcións civís e edificacións do corpo de profesores de ensino secundario Resolución do 23 de decembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir...
CENTROS SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR NOS PROGRAMAS EDUEMPRENDE EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL
23 de Diciembre de 2021
Relación de centros seleccionados para participar nos programas eduemprende en colaboración con Fundación Galicia Obra Social para o curso 2021-2022 Resolución definitiva, do 21 de decembro de 2021, pola que se fai pública a relación de centros seleccionados, conforme ao disposto na resolución asinada o 23 de novembro de 2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocou a selección de centros para participar nos programas:...
CSIF exige a Educación medidas ante el incremento de contagios en los colegios
- El sindicato reclama a la Conferencia de Presidentes un plan ante la posibilidad de que se mantenga o aumente la incidencia a la vuelta de vacaciones
21 de Diciembre de 2021
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exigió hoy al Ministerio de Educación que la Conferencia de Presidentes acuerde medidas ante el incremento de los contagios en los colegios. Durante la celebración de la mesa sectorial de Educación, desde CSIF lamentamos la inacción de Gobierno y comunidades autónomas ante la evolución de la pandemia y advertimos de que esta situación es posible que se mantenga y que...
CSIF logra que las pruebas de la fase de oposición no sean eliminatorias entre sí
21 de Diciembre de 2021
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha logrado una modificación para el acceso a la Función Pública Docente que prevé un nuevo modelo de concurso-oposición con dos partes no eliminatorias en la fase de oposición con el objetivo de reducir la temporalidad en este ámbito. Esta modificación se enmarca en el acuerdo firmado por CSIF en julio y transpuesto en Ley, que exige a las administraciones la aprobación de...
Resolución definitiva da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2021/2022
21 de Diciembre de 2021
Resolución definitiva da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2021/2022 Resolución do 20 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se dá a coñecer a relación de centros que reciben asignación para o funcionamento do club de lectura, ao abeiro da convocatoria de 12 de agosto de 2021. Finalmente son 346 centros os que contan con asignación específica para os clubs de lectura neste curso 2021/2022....
Modificaciones acceso a la Función Pública Docente
- Convocada Mesa de Negociación con el MEFP el martes, 21 de diciembre de 2021
18 de Diciembre de 2021
El acuerdo firmado por CSIF, como primera fuerza sindical en Mesa de Función Pública, con el Gobierno de España, tiene como objetivo fundamental reducir la temporalidad por debajo del 8% en el sector público. En aras de alcanzar dicho objetivo y aplicar la normativa vigente, en los procedimientos selectivos que se lleven a cabo en los distintos cuerpos docentes, a la fase de oposición se le otorgará un 60% de la puntuación total del proceso selectivo, pudiendo no ser eliminatorios los...
PROXECTOS DE FORMACIÓN PARA O PROFESORADO DE FP PARA O CURSO 2021-2022. RESOLUCIÓN DEFINITIVA
16 de Diciembre de 2021
Resolución definitiva de proxectos de formación presentados á convocatoria do 20 de outubro do 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se convocan proxectos de formación profesional que se van a implantar no curso 2021-2022 en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. RESOLUCIÓN DEFINITIVA
CENTROS ADHERIDOS ÁS INICIATIVAS "VOLUNTARIADO DE LECTURA-A" (PRIMARIA) E "VOLUNTARIADO NA BIBLIOTECA ESCOLAR" (SECUNDARIA).
16 de Diciembre de 2021
Centros adheridos ás iniciativas "Voluntariado de lectura-A" (primaria) e "Voluntariado na Biblioteca Escolar" (secundaria), do programa Bibliotecas Escolares Solidarias. Curso 2021/22 A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos fixo pública con data 15 de novembro de 2021 a convocatoria do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2021/22, unha iniciativa que se leva a cabo en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, da consellería de...
LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DO CORPO DE PROFESORES DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS E DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO
16 de Diciembre de 2021
Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2021/2022 do corpo de profesores de música e artes escénicas e de artes plásticas e deseño Resolución do 15 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproban as listaxes definitivas para a cobertura de interinidades e substitucións e as relacións definitivas de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no...
CONVOCATORIA MESA SECTORIAL. BORRADOR ORDE DE AVALIACIÓN.
15 de Diciembre de 2021
Mañá xoves terá lugar a Mesa Sectorial na que se vai tratar o proxecto de orde pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato do Sistema Educativo de Galicia. Adxuntamos borrador da dita Orde
RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E BAREMO PROVISIONAL DAS LISTAS DE INTERINIDADES E SUBSTITUCIÓNS NA ESPECIALIDADE DE CONSTRUCIÓNS CIVÍS E EDIFICACIÓNS DO CORPO DE PES
15 de Diciembre de 2021
RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E BAREMO PROVISIONAL DAS LISTAS DE INTERINIDADES E SUBSTITUCIÓNS NA ESPECIALIDADE DE CONSTRUCIÓNS CIVÍS E EDIFICACIÓNS DO CORPO DE PES Resolución do 15 de decembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de...
RELACIÓN DE CENTROS SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA EDUTECEMPRENDE 2021-2022
15 de Diciembre de 2021
Relación de centros seleccionados para participar no programa EduTecEmprende 2021-2022
LISTAS PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DO CORPO DE MESTRES
32- LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS, 033- LINGUA ESTRANXEIRA: FRANCÉS, 034- EDUCACIÓN FÍSICA, 035- MÚSICA Y 037- AUDICIÓN E LINGUAXE.
14 de Enero de 2022
Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2021/2022 do corpo de mestres, das especialidades: 032, 033, 034, 035 y 037 Resolución do 14 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproba a listaxe provisional para a cobertura de interinidades e substitucións e a relación provisional de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2021-...
OPOSICIÓNS 2022. OFERTA DE EMPREGO POR CORPOS E ESPECIALIDADES
14 de Enero de 2022
OPOSICIÓNS 2022. OFERTA DE EMPREGO POR CORPOS E ESPECIALIDADES Podes consultar todas as prazas e especialidades na AQUÍ ou no anexo adxunto na noticia Corpo de profesores de ensino secundario Código/especialidade Reserva persoas con discapacidade Libre Total 001 Filosofía 3 42 45 003 Latín - 5 5 004 Lingua Castelá e Literatura 5 70 75...
CONVOCATORIA DOS PREMIOS A CURTAS DE ANIMACIÓN EN GALEGO NÓS TAMÉN CREAMOS!
13 de Enero de 2022
Convocatoria dos premios a curtas de animación en galego Nós tamén creamos! Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se aproban as bases e se convocan os premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2021/2022 A Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación...
CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA
13 de Enero de 2022
Convocatoria para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se convoca a participación en proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade durante o curso académico 2021/2022 e se establecen as bases reguladoras para...
CONVOCATORIA DO PROGRAMA EDUCATIVO “EDUREFERENTES”
13 de Enero de 2022
Convocatoria do programa educativo “EduReferentes” dirixido a centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no curso 2021-2022 Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se convoca o programa educativo “EduReferentes” dirixido a centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no curso 2021-2022. O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais contados a...
OPOSICIÓNS DE EDUCACIÓN GALICIA 2022. CONVOCATORIA DE MESA SECTORIAL
MESA SECTORIAL

- PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE APROBA A OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2022

- ORDE CONVOCATORIA OPOSICIÓNS 2022
12 de Enero de 2022
OPOSICIÓNS GALICIA 2022 A mesa sectorial convocada para o vindeiro venres, 14 de xaneiro tratará a Oferta de Emprego Público do ano 2022 e da Orde de Convocatoria de Oposicións 2022. Podedes consultar tamén en anexo os seguintes borradores: - PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE APROBA A OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2022 -...
RESOLUCIÓN DEFINITIVA POLA QUE SE FAI PÚBLICA A RELACIÓN DE CENTROS E DOCENTES PREMIADOS NOS PREMIOS EDUCATIVOS INNOVAGAL
12 de Enero de 2022
Resolución definitiva pola que se fai pública a relación de centros e docentes premiados nos premios educativos Innovagal no curso escolar 2021/22 Resolución definitiva
RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E BAREMO PROVISIONAL DAS LISTAS DE INTERINIDADES E SUBSTITUCIÓNS EN DIVERSAS ESPECIALIDADES DO CORPO DE PES
PRODUTOS EN ARTES GRÁFICAS, SISTEMAS ELECTRÓNICOS E SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMÁTICOS.
12 de Enero de 2022
RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E BAREMO PROVISIONAL DAS LISTAS DE INTERINIDADES E SUBSTITUCIÓNS EN DIVERSAS ESPECIALIDADES DO CORPO DE PROFESORES DE ENSINO SECUNDARIO (PRODUTOS EN ARTES GRÁFICAS, SISTEMAS ELECTRÓNICOS E SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMÁTICOS). Resolución do 11 de xaneiro de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a...
REGULACIÓN DAS PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E DE GRAO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O ANO 2022
12 de Enero de 2022
REGULACIÓN DAS PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E DE GRAO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O ANO 2022 Proba de acceso ao grao medio, presentación de solicitudes O prazo de presentación estará abranguido entre os días 3 e 16 de marzo de 2022, ambos os dous incluídos. 1. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado de solicitude, anexo I (código de procedemento ED312C), dispoñible na aplicación informática «...
OPOSICIÓNS DE EDUCACIÓN GALICIA 2022
A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CONFIRMA QUE AS OPOSICIÓNS A CELEBRAR NO ANO 2022 CONVOCARANSE CON ARRANXO AO RD 276/2007
11 de Enero de 2022
A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CONFIRMA QUE AS OPOSICIÓNS A CELEBRAR NO ANO 2022 CONVOCARANSE CON ARRANXO AO RD 276/2007 NON SERÁN DE APLICACIÓN OS CAMBIOS RECOLLIDOS NO NOVO SISTEMA. A OFERTA DE EMPREGO E A CONVOCATORIA DE OPOSICIÓNS SERÁN PUBLICADAS PROBABLEMENTE A FINAIS DO MES DE XANEIRO. PODES CONSULTAR O CSIF INFORMA EN ANEXO
INICIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES
11 de Enero de 2022
Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes Fase de reserva de prazas en centros de adscrición De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde do 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o 11 de xaneiro de 2022 inícianse os trámites do procedemento (código ED550A), coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa. O prazo de solicitudes abranguerá...
REUNIÓN DE CSIF ENSINO COAS CONSELLERÍAS DE EDUCACIÓN E SANIDADE POLAS MODIFICACIÓNS DA GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE CASOS COVID-19 NOS CENTROS EDUCATIVOS
10 de Enero de 2022
REUNIÓN DE CSIF ENSINO COAS CONSELLERÍAS DE EDUCACIÓN E SANIDADE POLAS MODIFICACIÓNS DA GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE CASOS COVID-19 NOS CENTROS EDUCATIVOS LUNES 10 XANEIRO 2022 14:00 HORAS Esta mañá CSIF ENSINO e outras OOSS mantiveron unha reunión cos responsables das Consellerías de Educación e Sanidade para informar dos cambios na actuación ante casos de Covid-19 nos centros educativos neste momento da pandemia, tras recibir durante esta mañá o documento definitivo cos cambios remitido polo...
RESOLUCIÓN DAS AXUDAS ECONÓMICAS PARA O ALUMNADO QUE REALIZA FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABALLO OU FP DUAL
10 de Enero de 2022
Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual ORDE TODA A INFORMACIÓN
CSIF reclama refuerzos Covid y reducir las ratios en las aulas para reforzar la seguridad
- Urgen protocolos rápidos de detección de casos positivos y garantizar que se cubran urgentemente las bajas del profesorado
07 de Enero de 2022
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama refuerzos de personal por el Covid, más medidas de prevención en los centros (purificadores de aire), así como protocolos rápidos de detección de casos y para cubrir las bajas del personal afectado por el virus ante la vuelta al cole en plena explosión de la variante ómicron.
CONCURSO DE POSTAIS DE NADAL
VI Concurso de postais de Nadal. Csif Ensino Lugo
07 de Enero de 2022
VI Concurso de postais de Nadal de Csif Ensino Lugo.
MUFACE. ABERTO O PRAZO PARA CAMBIO ORDINARIO DE ENTIDADE SANITARIA DOS MUTUALISTAS.
Suprímese a permuta ordinaria de xuño.

O período de cambio ordinario de xuño xa non está contemplado no novo concerto 2022-2024
03 de Enero de 2022
MUFACE. ABERTO O PRAZO PARA CAMBIO ORDINARIO DE ENTIDADE SANITARIA DOS FUNCIONARIOS MUTUALISTAS. Durante todo o mes xaneiro de 2022, os mutualistasque así o desexen poden solicitar o cambio de entidade á que estean adscritos. Único período de cambio Este novo Concerto, cuxa entrada en vigor tivo lugar o mesmo 1 de xaneiro de 2022, contempla como principal novidade neste aspecto a volta ao período único de cambio de entidade, quedando suprimida a permuta de xuño, tal como permitía o...
Último borrador del régimen transitorio para el acceso a la Función Pública Docente, tras la publicación en el BOE de hoy de la Ley de reducción de la temporalidad
- El nuevo texto incorpora mejoras en la baremación de la experiencia docente, incluye la formación permanente y la publicidad de la nota de las dos pruebas.
- La modificación del acceso a los cuerpos docentes desarrolla la ley en el sector educativo con el objetivo de reducir la interinidad por debajo del 8%, tal y como exige la Unión Europea.
29 de Diciembre de 2021
Tras la Mesa Sectorial del pasado 21 de diciembre, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha recogido algunas de las enmiendas que CSIF y los demás sindicatos más representativos, habían aportado como propuestas. En el borrador que se negoció en dicha reunión, se contemplaba el baremo de la experiencia docente en los centros públicos, pero solo en la misma especialidad y cuerpo. En el mismo baremo, desaparecía la formación permanente como mérito y en la fase de oposición se...
BOE 29/12/2021: Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
29 de Diciembre de 2021
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. PDF (BOE-A-2021-21651 - 17 págs. - 319 KB)...
LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS, EXCLUÍDAS E BAREMO DE CONSTRUCIÓNS CIVÍS E EDIFICACIÓNS DO CORPO DE PES
23 de Diciembre de 2021
Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións na especialidade de construcións civís e edificacións do corpo de profesores de ensino secundario Resolución do 23 de decembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir...
CENTROS SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR NOS PROGRAMAS EDUEMPRENDE EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL
23 de Diciembre de 2021
Relación de centros seleccionados para participar nos programas eduemprende en colaboración con Fundación Galicia Obra Social para o curso 2021-2022 Resolución definitiva, do 21 de decembro de 2021, pola que se fai pública a relación de centros seleccionados, conforme ao disposto na resolución asinada o 23 de novembro de 2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocou a selección de centros para participar nos programas:...
CSIF exige a Educación medidas ante el incremento de contagios en los colegios
- El sindicato reclama a la Conferencia de Presidentes un plan ante la posibilidad de que se mantenga o aumente la incidencia a la vuelta de vacaciones
21 de Diciembre de 2021
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exigió hoy al Ministerio de Educación que la Conferencia de Presidentes acuerde medidas ante el incremento de los contagios en los colegios. Durante la celebración de la mesa sectorial de Educación, desde CSIF lamentamos la inacción de Gobierno y comunidades autónomas ante la evolución de la pandemia y advertimos de que esta situación es posible que se mantenga y que...
CSIF logra que las pruebas de la fase de oposición no sean eliminatorias entre sí
21 de Diciembre de 2021
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha logrado una modificación para el acceso a la Función Pública Docente que prevé un nuevo modelo de concurso-oposición con dos partes no eliminatorias en la fase de oposición con el objetivo de reducir la temporalidad en este ámbito. Esta modificación se enmarca en el acuerdo firmado por CSIF en julio y transpuesto en Ley, que exige a las administraciones la aprobación de...
Resolución definitiva da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2021/2022
21 de Diciembre de 2021
Resolución definitiva da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2021/2022 Resolución do 20 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se dá a coñecer a relación de centros que reciben asignación para o funcionamento do club de lectura, ao abeiro da convocatoria de 12 de agosto de 2021. Finalmente son 346 centros os que contan con asignación específica para os clubs de lectura neste curso 2021/2022....
Modificaciones acceso a la Función Pública Docente
- Convocada Mesa de Negociación con el MEFP el martes, 21 de diciembre de 2021
18 de Diciembre de 2021
El acuerdo firmado por CSIF, como primera fuerza sindical en Mesa de Función Pública, con el Gobierno de España, tiene como objetivo fundamental reducir la temporalidad por debajo del 8% en el sector público. En aras de alcanzar dicho objetivo y aplicar la normativa vigente, en los procedimientos selectivos que se lleven a cabo en los distintos cuerpos docentes, a la fase de oposición se le otorgará un 60% de la puntuación total del proceso selectivo, pudiendo no ser eliminatorios los...
PROXECTOS DE FORMACIÓN PARA O PROFESORADO DE FP PARA O CURSO 2021-2022. RESOLUCIÓN DEFINITIVA
16 de Diciembre de 2021
Resolución definitiva de proxectos de formación presentados á convocatoria do 20 de outubro do 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se convocan proxectos de formación profesional que se van a implantar no curso 2021-2022 en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. RESOLUCIÓN DEFINITIVA
CENTROS ADHERIDOS ÁS INICIATIVAS "VOLUNTARIADO DE LECTURA-A" (PRIMARIA) E "VOLUNTARIADO NA BIBLIOTECA ESCOLAR" (SECUNDARIA).
16 de Diciembre de 2021
Centros adheridos ás iniciativas "Voluntariado de lectura-A" (primaria) e "Voluntariado na Biblioteca Escolar" (secundaria), do programa Bibliotecas Escolares Solidarias. Curso 2021/22 A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos fixo pública con data 15 de novembro de 2021 a convocatoria do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2021/22, unha iniciativa que se leva a cabo en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, da consellería de...
LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DO CORPO DE PROFESORES DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS E DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO
16 de Diciembre de 2021
Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2021/2022 do corpo de profesores de música e artes escénicas e de artes plásticas e deseño Resolución do 15 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproban as listaxes definitivas para a cobertura de interinidades e substitucións e as relacións definitivas de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no...
CONVOCATORIA MESA SECTORIAL. BORRADOR ORDE DE AVALIACIÓN.
15 de Diciembre de 2021
Mañá xoves terá lugar a Mesa Sectorial na que se vai tratar o proxecto de orde pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato do Sistema Educativo de Galicia. Adxuntamos borrador da dita Orde
RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E BAREMO PROVISIONAL DAS LISTAS DE INTERINIDADES E SUBSTITUCIÓNS NA ESPECIALIDADE DE CONSTRUCIÓNS CIVÍS E EDIFICACIÓNS DO CORPO DE PES
15 de Diciembre de 2021
RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E BAREMO PROVISIONAL DAS LISTAS DE INTERINIDADES E SUBSTITUCIÓNS NA ESPECIALIDADE DE CONSTRUCIÓNS CIVÍS E EDIFICACIÓNS DO CORPO DE PES Resolución do 15 de decembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de...
RELACIÓN DE CENTROS SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA EDUTECEMPRENDE 2021-2022
15 de Diciembre de 2021
Relación de centros seleccionados para participar no programa EduTecEmprende 2021-2022
RSS