ACCIÓNS FORMATIVAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 2019 – CSIF LUGO
As actividades formativas son realizadas por CSIF Galicia co financiamento da Xunta de Galicia a través da Orde que regula as acción de fomento da prevención de riscos laboráis

Todas as accións formativas son presenciais e terán un aforo limitado de alumnado. A selección realizarase segundo criterios obxectivos.

As actividades realizaranse na sede da Unión Provincial de CSIF en Lugo situada na rúa Conde, 2, baixo posterior.

Para a súa inscrición poderán facela a través da conta de correo electrónico lugo@csif.es indicando a actividade que está interesado en participar e o número de edición no seu caso, nome e apelidos, número de DNI e un teléfono de contacto.
19 de Julio de 2019

ACTIVIDADE

HORAS

EDICIÓN

DATAS

HORARIOS

A PREVENCIÓN DE RISCOS PSICOSOCIAIS DENDE UNHA PERSPECTIVA DE XÉNERO: ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO NO TRABALLO

4

I

8 DE OUTUBRO

10:00–14:00

“PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS PARA O AFRONTAMENTO DE CONDUTAS VERBAIS DESAFIANTES

4

I

1 DE OUTUBRO

17:00 –21:00

CURSO EN PRL FROITO DO AFRONTAMENTO DA COMUNICACIÓN VIOLENTA NAS REDES SOCIAIS E A XESTIÓN DOS CONFLITOS DERIVADOS. VERSIÓN 2.0.

10

I

16 E 17 DE OUTUBRO

16:30–21:30

CURSO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS PARA CASOS ESPECIAIS DE INTERVENCIÓN POLICIAL (*)

20

I

2, 3, 4, 5 DE SETEMBRO

16:30–21:30

II

9, 10, 11, 12 DE SETEMBRO

III

16, 17, 18, 19 DE SETEMBRO

IV

23, 24, 25, 26 DE SETEMBRO

CURSO DE PRL EN INCENDIOS PARA PERSOAL DOS SERVIZOS DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS (*)

16

I

7, 8, 9 E 10 DE OUTUBRO

17:00–21:00

II

14, 15, 16, 17 DE OUTUBRO

* O curso de PRL “Intervención policial” está homologado pola Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) e o curso de PRL de “Incendios forestais” está homologado pola Escola Galega de Administración Pública (EGAP)