CONCURSO DE MÉRITOS ESPECÍFICO DO CORPO DE MESTRES PARA CUBRIR, EN COMISIÓN DE SERVIZOS, POSTOS DE ESCOLARIZACIÓN A ALUMNADO DE ATENCIÓN PREFERENTE
13 de Mayo de 2022

CONCURSO DE MÉRITOS ESPECÍFICO ENTRE PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA E EN PRÁCTICAS DO CORPO DE MESTRES PARA CUBRIR, EN COMISIÓN DE SERVIZOS, POSTOS DE ESCOLARIZACIÓN A ALUMNADO DE ATENCIÓN PREFERENTE

Resolución do 13 de maio de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

  • O prazo será desde o día 16 de maio ata o 23 de maio ambos incluídos.