CURSOS DE FORMACIÓN PARA PROFESORADO QUE IMPARTE FP
CONVOCADOS POLO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
10 de Mayo de 2022

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se convocan plazas para cursos de formación del profesorado que imparte enseñanzas de Formación Profesional.

Solicitudes, documentación e prazo de presentación
-Os interesados que reúnan os requisitos esixidos na presente convocatoria deberán solicitalo mediante o formulario electrónico dispoñible por Internet na dirección https://sede. educacion. gob.es/, que poderá ser localizado introducindo o nome da convocatoria na sección «buscar trámites». Na devandita solicitude poderase elixir un máximo de tres cursos de entre os establecidos no punto 3.2 desta convocatoria.
O prazo de presentación será desde o día seguinte á publicación en BOE desta Resolución ata o día 22 de maio de 2022. A información sobre esta convocatoria atoparase ao dispor dos interesados na sede electrónica situada en https://sede. educacion. gob.es e en http:// www.todofp.es.

Ficheros Adjuntos: