CONVOCATORIA PARA A INCORPORACIÓN DE NOVOS CENTROS AO BACHARELATO DE ESPECIALIZACIÓN EN IDIOMAS (PLURIBACH): CURSO 2021/2022
04 de Abril de 2022

Convocatoria para a incorporación de novos centros ao bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2022/2023

Na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade (www.edu.xunta.gal) estará dispoñible a regulación e convocatoria de incorporación de centros para participar no bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach) para o curso 2022/23.

O prazo de presentación de solicitudes será ata o 30 de abril de 2022 e a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Os centros que desexen impartir o programa de Pluribach deberán facer a correspondente solicitude en liña completando o formulario electrónico dispoñible na apli- cación a que se accede na ligazón http://www.edu.xunta.es/programaseducativos

LIGAZÓN AO DOG