CONVOCATORIA PARA A INCORPORACIÓN DE NOVOS CENTROS DOCENTES Á REDE DE CENTROS PLURILINGÜES
04 de Abril de 2022

Convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2022/2023

Resolución do 28 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2022/23.

Co obxecto de estender o programa de plurilingüismo a novos centros na educación primaria e na educación secundaria obrigatoria, para o curso 2022/23, esta Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional resolve anunciar: Primeiro. Que na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade (www.edu.xunta.gal) estará dispoñible a regulación e convocatoria de incorporación de centros para participar no programa de ensinanzas plurilingües na educación primaria e na educación secundaria obrigatoria para o curso 2022/23. Segundo.

Prazo de presentación de solicitudes será ata o 30 de abril de 2022 e a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG

Os centros que desexen impartir o programa de plurilingüismo deberán facer a correspondente solicitude en liña completando o formulario electrónico dispoñible na aplicación a que se accede na ligazón http://www.edu.xunta.es/programaseducativos