LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE ITALIANO EOI
22 de Noviembre de 2021

LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE ITALIANO EOI

Resolución do 19 de novembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de italiano do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (592012

As persoas interesadas poderán formular recurso de reposición ás listaxes definitivas ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos nun prazo de 1 mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia

PERSOAS EXCLUÍDAS

BAREMO

TODA A INFORMACIÓN