Convocado o Programa eduEmprende Actúa 2021-2022
10 de Noviembre de 2021

Convocatoria para participar no programa eduEmprende Actúa 2021-2022

Esta acción establécese dentro dun ámbito de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), en resposta á importancia da cultura emprendedora no desenvolvemento persoal e profesional da xente nova para a mellora da competitividade e da empregabilidade, así como para a sensibilización da comunidade educativa cara a favorecer a introdución do espírito emprendedor no noso sistema educativo.

Esta convocatoria vai dirixida a alumnado de centros sostidos con fondos públicos de Galicia, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, de segundo curso de ciclos formativos de grao medio e superior das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño e alumnos de Bacharelato que estean a cursar a materia de Economía.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais a contar desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Portal Educativo.

A solicitude debe remitirse asinada polo/a director/a do centro educativo. Os anexos deben enviarse en formato pdf, cubertos dixitalmente, e non como documento escaneado.

TODA A INFORMACIÓN