Convocatoria programa Atrévete 2021-2022
09 de Noviembre de 2021

Convocatoria para participar no programa Atrévete 2021-2022

Este programa, que se desenvolve no marco do Plan Eduemprende, nace da colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e diferentes asociacións e grupos empresariais, para impulsar e fomentar a cultura emprendedora entre o alumnado, motivándoo e sensibilizándoo no espírito emprendedor.

Esta convocatoria vai dirixida ao alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria e 1º e 2º de Educación Secundaria Obrigatoria dos centros educativos sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais a contar desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Portal Educativo.

TODA A INFORMACIÓN