ASAMBLEAS INFORMATIVAS ABERTAS SOBRE O CONCURSO XERAL DE TRASLADOS
CXT. CSIF ENSINO realiza asambleas informativas abertas, nas catro provincias, dirixidas a Funcionarios de Carreira e Funcionarios en Prácticas.
05 de Noviembre de 2021

ASAMBLEAS INFORMATIVAS ABERTAS SOBRE O CONCURSO XERAL DE TRASLADOS