Centros e postos cualificados de especial dificultade
02 de Noviembre de 2021

ORDE do 22 de outubro de 2021 pola que se engade un anexo V á Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo único. Engádese un anexo V á Orde do 18 de outubro pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia coa seguinte redacción:

ANEXO V

Centros de menores

Nome Provincia

CRM Concepción Arena,l A Coruña

Cen. Pub. Mestre José Rábade Arias, Lugo

CR Monteledo, Ourense

CA Montefiz, Ourense

CA Montealegre, Ourense

Cen. Púb. Avelino Montero, Pontevedra

LIGAZÓN AO DOG