Proxectos de formación para o profesorado de FP
25 de Octubre de 2021

Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2021-2022

Convocatoria de proxectos de formación do profesorado de formación profesional que se van implantar no curso 2021-2022 en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Cada proxecto deberá contar cun coordinador ou cunha coordinadora e poderá incorporar profesorado de diferentes centros que compartan a súa necesidade de formación, coa finalidade de acadar o óptimo aproveitamento dos recursos.

Prazos

-1ª fase ata o 3 de novembro

- 2ª fase ata o 17 de novembro.

Poderán participar os docentes que teñan atribución docente en Fp, ou que exerzan a xefatura dos departamentos de Orientación ou de Información e Orientación Profesional, destinados nalgún centro público dependente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade ou noutros pero que forme parte do cadro de persoal da consellería.

Consulta os modelos de documentación nos anexos.

TODA A INFORMACIÓN