INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DE CARREIRA
22 de Octubre de 2021

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DE CARREIRA

Lembra que no caso de que recentemente cambiaras de provincia por un concurso de traslados, por comisión de servizo (concilia ou saúde) ou ben porque superaches o período de prácticas e tomas posesión do teu destino definitivo debes comunicar este feito ao teu Servizo Provincial de adscrición, coa documentación xustificativa (toma de posesión, certificado de empadroamento…), polas canles que che explicamos a continuación segundo o teu caso, para que se proceda á modificación de forma inmediata.

É esencial ter actualizados os seguintes datos:

  • Provincia de destino
  • Dirección postal
  • Email
  • Teléfono

Para facelo debedes ter en conta o seguinte:

  1. Se a actualización require cambio na dirección postal pero sen modificación da provincia tes que realizalo usando hhttps://clave.gob.es/clave_Home/clave.html, certificado dixital ou DNI-E, a través do seguinte enlace https://sede.muface.gob.es/sedeclave/public/servicio.htm?idServicio=15
  2. Se non contas con identificación electrónica, ou en calquera caso,se desexas modificar a provincia da dirección postal ou un cambio de destino ou cambio de situación profesional (*), debes cubrir e firmar o impreso específico AB1 ENLACE que podes descargar tamén na páxina web, e envialo ao teu Servizo Provincial picando no seguinte enlace Servicios Provinciales y Oficinas Delegadas - Atención al mutualista - Portal Muface, por algún dos seguintes medios:
  • Por correo postal