Contratos-Programa Innova (CPInnova) para el curso 2021/22. Resolución definitiva.
18 de Octubre de 2021

Resolución definitiva pola que se fai pública a relación de centros e modalidades seleccionadas nos Contratos-Programa Innova (CPInnova) para o curso 2021/22

RESOLUCIÓN

ADMITIDOS E EXCLUÍDOS