Concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en practicas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente
16 de Junio de 2021

Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en practicas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente

Prazo de presentación de solicitudes: 5 días hábiles, desde o día 17 de xuño ata o 23 de xuño, contados a partir do día seguinte ao da publicación da dita resolución no portal de internet da consellería: http://www.edu.xunta.gal/.

ORDE

MODELO SOLICITUDE

Ver Galería