Orde que regula o uso e acceso ao expediente do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente
15 de Junio de 2021

ORDE do 2 de xuño de 2021 pola que se regulan o contido, uso e acceso ao expediente do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 (código de procedemento ED011A)

Esta orde ten por obxecto regular o contido, o uso, o acceso e os efectos dos datos al- macenados de forma electrónica no expediente administrativo do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros dependentes da ConsellerÍa de Cultura, Educación e Universidade (código de procedemento ED011A).

LIGAZÓN AO DOG