Oposición. Corrección de erros. Modificación da resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polas que se anuncian as datas, horas e lugares en que se realizará a primeira proba
14 de Junio de 2021

Modificación da resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polas que se anuncian as datas, horas e lugares en que se realizará a primeira proba

RESOLUCIÓN E CORRECIÓN DE ERROS