Resolución Provisional do Concurso de Traslados do Profesorado de Relixión de Galicia.
10 de Junio de 2021

Resolución Provisional do Concurso de Traslados do Profesorado de Relixión de Galicia.

Contra está resolución podese establecer reclamación no prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte a publicación dos destinos provisionais na páxina web da Consellería de Educación.

O prazo de renuncia para o persoal que participa de forma voluntaria será o mesmo que o establecido para as reclamacións.

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

BAREMO PROVISONAL

TODA A INFORMACION