CADP. Apertura do prazo de solicitudes de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais
18 de Mayo de 2021

Apertura do prazo de solicitudes de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais

De acordo co artigo 39.1 da Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (Diario Oficial de Galicia n.º 113, do 14 de xuño), o persoal interino e substituto que se atope nalgunha das situacións recollidas no punto décimo cuarto da Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería, poderá formular solicitude de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais (CADP)

PRAZO: desde o 15 de maio ata o 31 de maio de 2021, ambos incluídos

COMO REALIZAR A SOLICITUDE DE NON PARTICIPACIÓN?

1º) Acceder a aplicación de Substitutos a través do seguinte enderezo: https://www.edu.xunta.gal/substitutos/
2º) Ir a: Solicitar renuncia CADP
3º) Incluir datos DNI
4º) Premer en “Nova Solicitude”
5) En “Datos da Solicitude”, debe seleccionar o Corpo, a Causa da renuncia e a Documentación xustificativa. Unha vez cubertos eses campos, prema en “Gardar” e aparecerá unha mensaxe “A solicitude foi gardada correctamente”.
6) Prema agora en “Validar solicitude” e revise se todo está correcto e de ser así , prema en “Confirmar”, e sairá a seguinte mensaxe “ A solicitude foi validada correctamente”. Prema agora en “Comprobante”, e debe aparecerlle a seguinte mensaxe. “A súa petición de informe está sendo procesada. Para ver o informe debe ir ao buzón de informes. Pode acceder ao buzón empregando o enlace do menú”.
7) Acceda ao Buzón de informes e descargue e imprima a solicitude.
8) Asinar a solicitude e presentala preferentemente na sede electrónica da Xunta de Galicia mediante o modelo de Solicitude xenérica (código de procedemento PR004A) seguindo os pasos que se indican a continuación:
-Acceda a ligazón premendo aquí
-Prema no botón en cor laranxa “Tramitar en liña”
-Abrirase unha pantalla informativa sobre a necesidade de dispor de Chave 365 ou certificado electrónico para acceder. Prema no botón “Aceptar”
-Introduza o seu NIF e o seu contrasinal de Chave 365 ou identifíquese co seu certificado dixital
-Nestre intre xa pode cubrir a solicitude para a presentación electrónica da solicitude (código PR004A). No campo DESTINATARIO debe elexir no desplegable á esquerda a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e no desplegable á dereita Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. Unha vez cuberta a solicitude prema no botón “Continuar”
-Neste paso debe anexar a seguinte documentación:
a) a solicitude de non participación cuberta anteriormente no enderezo https://www.edu.xunta.gal/substitutos asinada.
b) a documentación xustificativa da solicitude de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais.
Unha vez anexada a dita documentación, prema no botón “Continuar”
-A seguir deberá asinar a solicitude xenérica e presentala no rexistro para o que se lle enviará o seu teléfono móbil un pin que deberá introducir para finalizar a presentación.
-Por último, a sede electrónica informaralle que a súa solicitude foi presentada e poderá obter o recibo xustificativo coa data e hora de presentación e o número de rexistro.
No seu defecto, poderá presentar a solicitude nalgún dos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, xunto coa documentación xustificativa.
QUE DOCUMENTACIÓN HAI QUE ACHEGAR XUNTO COA SOLICITUDE?
Xunto coa solicitude deberá achegarse a documentación xustificativa de que o persoal interino ou substituto se atopa nalgunha das situacións relacionadas no punto décimo cuarto da Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia núm.131 do 11 de xullo).

LIGAZÓN Á PÁXINA DA CONSELLERÍA