CXT. Resolución definitiva do concurso de traslados : catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores.
13 de Mayo de 2021

Resolución definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores de Educación para o 2021

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA SECUNDARIA

EXPECTATIVA DE DESTINO

PERSOAS EXCLUÍDAS

LIGAZÓN Á PÁXINA DA CONSELLERÍA