CXT.Vacantes definitivas do concurso de traslados para catedráticos, PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres e inspectores.
12 de Mayo de 2021

Resolución do 5 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

PODES CONSULTAR AS LISTAXES NO ANEXO

LIGAZÓN A CONSELLERÍA