Oposición 2021. Sedes dos tribunais que xulgarán a proba de galego e castelán; datas e hora.
11 de Mayo de 2021

Sedes dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento de galego e castelán nos procedementos selectivos para ingreso e acceso a corpos docentes, convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020

Resolucións de 10 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede a facer públicas as sedes dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento de galego e de castelán nos procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

- Probas de acreditación do coñecemento de galego: día 22 de maio de 2021, ás 18.00h, en varios tribunais en Santiago de Compostela

-Probas de acreditación do coñecemento de castelán: 22 de maio de 2021, ás 17.00h, en tribunal único en Santiago de Compostela

SEDES DE TRIBUNAIS DE GALEGO

LISTAXE NON EXENTOS DE GALEGO EN PRIMARIA

LISTAXE NON EXENTOS DE GALEGO EN SECUNDARIA

SEDES DE TRIBUNAIS DE CASTELÁN

LISTAXE DE NON EXENTOS DE CASTELÁN