Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos 2021/22
04 de Mayo de 2021

Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta Consellería para o curso 2021/22

Orde do 19 de abril de 2021 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para o curso 2021/22 (código de procedemento ED516A).

  • O prazo límite de presentación de instancias será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

ORDE