Oposicións Catedráticos. Listaxes provisorias de persoal admitido e excluído no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, APD e EOI
30 de Abril de 2021

Listaxes provisorias de persoal admitido e excluído no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, APD e EOI

Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se fan públicas as listas provisorias de persoal admitido e excluído do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas, convocado pola Orde do 4 de xuño de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 122, do 22 de xuño).

O persoal interesado poderá formular as reclamacións oportunas dirixidas á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería Consellería de Cultura, Educación e Universidades, no prazo máximo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

LISTAXE PROVISORIA ADMITIDOS

LISTAXE PROVISORIA EXLUÍDOS