II CERTAME DE MICRORRELATO CSIF ENSINO LETRAS GALEGAS. ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR.
28 de Abril de 2021

II CERTAME DE MICRORRELATO CSIF ENSINO LETRAS GALEGAS

Dende CSIF ENSINO recordámosvos que quedan poucos días para participar no II CERTAME DE MICRORRELATO CSIF ENSINO LETRAS GALEGAS 2021. Aquí vos deixamos as bases para que animedes os vosos alumnos e alumnas a participar:

BASES

Primeira: Participarán aqueles alumn@s que se encontren no ano académico 2020-21 en Primaria ou Secundaria-Bacharelato.

Segunda: Extensión: 158 palabras, que coinciden co número de anos transcorridos dende a publicación de “Cantares Galegos”

Terceira: Tema libre, O microrrelato comezará así:

“Darío a diario…(estas 3 palabras non se contabilizan nas 158)

Cuarta: Os textos terán que ser orixinais en lingua galega.

Quinta: Formato DIN A4 por unha cara, mecanografados a dobre espazo, corpo de letra 12 e encabezados polo título (este tampouco contabilizará para as 158 palabras do microrrelato)

Sexta: O premio de cada unha das categorías consistirá nun vale para mercar libros en galego para as persoas premiadas en cada unha das categorías:

Categoría de Primaria: Categoría de Secundaria- Bach.:

1º premio un vale de 200 €. 1º premio un vale de 200 €.

2º premio un vale de 150 €. 2º premio un vale de 150 €.

3º premio un vale de 100 €. 3º premio un vale de 100 €.

Sétima: Achegarase unha copia sen asinar dentro dun sobre pechado que especificará no exterior o pseudónimo elixido polo/a autor/a, a categoría a que se presenta. Dentro deste sobre incluirase outro sobre pechado, co pseudónimo no exterior, que deberá conter no seu interior os datos do autor/a (nome, apelidos, centro, enderezo, teléfono)

Oitava: Prazo de entrega ata o 7 de maio de 2021. Presentaranse nas sedes do sindicato ou mediante correo indicando:

II CERTAME DE MICRORRELATO CSIF ENSINO

Dirección da sede de CSIF da túa provincia

Novena: O xurado, designado polo Sindicato CSIF, emitirá o seu ditame o 14 DE MAIO de 2021.

Décima: CSIF resérvase a propiedade dos relatos premiados. Os relatos non premiados permanecerán no Sindicato, a disposición dos seus autores/as, os dous meses seguintes á entrega de premios. Transcorrido este período, os que non foran reclamados serán destruídos.

Undécima: A entrega de premios comunicarase no momento oportuno.

Duodécima: A participación implica a aceptación das normas contidas nas presentes bases.

Ficheros Adjuntos: