Aulas de emprendemento na FP. Convocatoria 2021
27 de Abril de 2021

Aulas de emprendemento na FP. Listaxe provisional de centros presentados. Convocatoria 2021

Listaxe provisional de centros presentados para participar na convocatoria da Resolución do 16 de marzo de 2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se convoca o programa Aulas de emprendemento na formación profesional en centros públicos que impartan ciclos medios e superiores de formación profesional dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade durante o curso 2021.

Na seguinte ligazón atopará a relación de centros presentados, así como a documentación requirida, se é o caso.

O prazo de emenda das solicitudes será de 10 días contados a partir do día seguinte ao da publicación da listaxe provisional de centros presentados na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade (http://www.edu.xunta.gal/fp).

CENTROS PRESENTADOS

TODA A INFORMACIÓN