Adxudicación definitiva do Concurso de Traslados específico de Adultos de primaria e de PES
13 de Abril de 2021

Publicación da resolución, adxudicación definitiva e lista de excluidos do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e de PES, para cubrir prazas nos centros de educación e promoción de adultos

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

EXCLUÍDOS DEFINITIVOS