Resolución provisional do Concurso de Traslados específico nos centros específicos de educación e promoción de adultos
04 de Marzo de 2021

Resolución provisional do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos

Contra esta resolución provisional, segundo o establecido na base décimo sexta da Orde do 13 de novembro de 2020, cabe reclamación no prazo de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación na citada páxina web. O prazo de renuncias será o mesmo que o establecido para as reclamacións.

Non obstante, serán admitidas as reclamacións e renuncias presentadas con anterioridade.As reclamacións e renuncias poderanse presentar polos procedementos a que alude a base décimo primeira e remitiranse ademais por correo electrónico, dentro do prazo establecido, ao enderezo persoal.secundaria@edu.xunta.gal

  • O prazo para alegacións e renuncias é de 5 días hábiles, iniciándose o 05/03/2021 e rematando o 11/03/2021, ambos incluídos

RESOLIUCIÓN PROVISIONAL

LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS EXCLUÍDAS

TODA A INFORMACIÓN