URXENTE. INFORMACIÓN IMPORTANTE OPOSICIÓNS 2021
26 de Febrero de 2021

As OOSS (CCOO, ANPE, FeSP- UGT E CSIF) asinantes do acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regula o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Conselleria de Cultura, Educación e Universidade vimos de ter una reunión da Comisión de seguimiento de dito acordo coa administración. Na citada reunión acordamos engadir unha disposición transitoria ao citado acordo.

Tendo en conta a situación epidemiolóxica motivada pola COVID-19 e as recomendacións das autoridades sanitarias decidimos que o persoal interino e substituto que non se presente ós procedementos selectivos a celebrar en xuño de 2021non será sancionado coa súa exclusión das listas.

Ver Galería