CONCURSO XERAL DE TRASLADOS. VACANTES PROVISIONAIS
18 de Febrero de 2021

Vacantes provisionais do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2021

Publicadas as vacantes provisionais que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

VACANTES PROVISIONAIS PROPORCIONADAS POLA CONSELLERÍA

GALICIA

TODA A INFORMACIÓN

PDF EN ANEXO

PODES CONSULTAR TODA A INFORMACIÓN DO CXT AQUÍ