Persoas admitidas e excluídas definitivas nas listas do corpo de PES: Tecnoloxía e Física e Química
16 de Febrero de 2021

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de tecnoloxía

Resolución do 16 de febreiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de tecnoloxía (590019).

ADMITIDAS

BAREMO

EXCLUÍDAS

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de física e química

Resolución do 16 de febreiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de física e química (590007).

ADMITIDAS

BAREMO

EXCLUÍDAS