Persoas admitidas e excluídas e baremo provisional nas listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de ensino de secundario nas especialidades de: -Tecnoloxía e Física e química
26 de Enero de 2021

Persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional nas listas de interinidades e

substitucións no corpo de profesores de ensino secundario:

-Tecnoloxía

Resolución do 26 de xaneiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de tecnoloxía (590019).

RESOLUCIÓN

BAREMO

EXCLUÍDAS

-Física e química

Resolución do 26 de xaneiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de física e química (590007).

RESOLUCIÓN PROVISIONAL

BAREMO

EXCLUÍDAS