PERSOAS ADMITDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS EN INFORMÁTICA DE SECUNDARIA, SISTEMAS E APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE FP E MECANIZADO E MANTEMENTO DE MÁQUINAS DE FP
22 de Diciembre de 2020

-Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, sistemas e aplicacións informáticas

ADMITIDOS

EXCLUÍDOS

BAREMO

-Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, mecanizado e mantemento de máquinas

ADMITIDOS

EXCLUÍDOS

BAREMO

-Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, informática

ADMITIDOS

EXCLUÍDOS

BAREMO