OPOSICIÓNS ANDALUCÍA OPOSICIONES: SECUNDARIA, PTFP, EOI, ERE: PUBLICADA CONVOCATORIA
14 de Diciembre de 2020

A Consellería de Educación e Deporte publicou a Orde do 30 de novembro de 2020, pola que se efectúa convocatoria de procedementos selectivos para o ingreso nos Corpos de Profesores de Ensino Secundario, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas e Deseño, Mestres de Taller de Artes Plásticas e Deseño e acceso ao Corpo de Profesores de Ensino Secundario e ao Corpo de Profesores de Artes Plásticas e Deseño.

Se han convocan probas cubrir 6.142 prazas dos diferentes corpos. Podes ver a desagregación de prazas por especialidades na seguinte ligazón: https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/CSIF_Convocatoria_Sec...

Cúal é o prazo de presentación das solicitudes?
Desde o 14 de decembro de 2020 ata o 5 de xaneiro de 2021 ambos inclusive. Pero por favor, non o deixes para o último día.

Onde presento a solicitude?
Prema aquí

Se traballei no exterior Como debo entregar dita documentación?
Toda a documentación que se presente para méritos que non estea en español necesita ir acompañada dunha tradución oficial ou xurada ao español "salvo os certificados de idiomas a que se refire o apartado 2.4.2 do baremo"

Tempo de servizo prestados en varios postos
Lembramos que o tempo de servizo como docente de relixión teranse en conta, así como os servizos prestados no fóra de España sempre que sexan programas autorizados e xunto á documentación necesaria. O tempo de servizo acumulado como profesor visitante tamén será tido en conta.

Os docentes interinos que ao 31 de agosto de 2011 tivesen cumpridos 55 anos e polo menos 5 de servizo en Andalucia, garantiráselle un posto de traballo sempre que teña as 8 provincias solicitadas para vacantes.

Solicitar unha provincia para vacantes

En caso de enfermidade grave propia ou de parella ou familiar convivente podes pedir 1 soa provincia para vacantes cumprimentando o Anexo V. Se tes problemas para cumprimentar devandito anexo, ponche en contacto connosco.

Os funcionarios interinos non están obrigados a presentarse ás oposicións e non é requisito para continuar nas diversas bolsas. PARTICIPA AQUÍ: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/dgprh/oposiciones/i2020/