Instrucións para a atención educativa ao alumnado vulnerable ou alumnado con conviventes vulnerables como consecuencia da pandemia da COVID-19
01 de Diciembre de 2020

Instrucións para a atención educativa ao alumnado vulnerable ou alumnado con conviventes vulnerables durante o curso 2020-2021 como consecuencia da pandemia da COVID-19

RESOLUCIÓN