Composición da Comisión Avaliadora do concurso de traslados entre persoal funcionario docente
23 de Noviembre de 2020

Resolución do 12 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a composición da Comisión Avaliadora do concurso de traslados entre persoal funcionario docente.

ORDE

CIRCULAR

RESOLUCIÓN COMISIÓN AVALIADORA