CONVID-19: PLAN ENSINO VIRTUAL
06 de Noviembre de 2020

Plan de ensino virtual ante a Covid-19

-Procedemento de xestión de equipamento para alumnado en situación de fenda dixital.