COVID-19: INSTRUCCIÓNS HORARIOS ENSINO A DISTANCIA; PLAN DE CONTINXENCIA
-Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional sobre horarios e ensino virtual ante a Covid-19
-Resolución conxunta, do 2 de novembro de 2020, de Plan de Continxencia ante peches
04 de Noviembre de 2020

INSTRUCCIÓNS HORARIOS ENSINO A DISTANCIA; PLAN DE CONTINXENCIA COVID-19

- Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se ditan instrucións para a elaboración de horarios nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021 para o desenvolvemento de ensino a distancia en períodos de peche de aulas ou centros como consecuencia da pandemia da COVID-19.

INSTRUCCIÓNS

-Resolución conxunta da Secretaría Xeral Técnica e da Secretaria Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se aproba o Plan de Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021 e o Anexo I (Plan de continxencia).

RESOLUCIÓN PLAN DE CONTINXENCIA

ANEXOS PLAN CONTINXENCIA