PUBLICADO NO DOG CONVOCATORIA DO CXT
30 de Octubre de 2020

PUBLICADO NO DOG CONVOCATORIA DO CXT

Convocado concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e PES, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de FP, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores..

Orde do 19 de outubro de 2020 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación.

O prazo de presentación de solicitudes e documentos será desde o día 5 de novembro de 2020 ao 26 de novembro de 2020, ambos os dous incluídos. Finalizado este prazo non se admitirá ningunha nova solicitude nin a modificación das presentadas.

CONVOCATORIA DOG

TODA A INFORMACIÓN RELATIVA AO CXT ( Vacantes provisionais e demais novidades)