BORRADOR DO CONCURSO DE TRASLADOS EXPECÍFICO DE ORIENTACIÓN
30 de Octubre de 2020

BORRADOR DO CONCURSO DE ORIENTACIÓN

Orde do de de 2020 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educacion primaria e de educación especial dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.