BOLSAS DE TRABALLO CEUTA E MELILLA
Formación de listas de aspirantes a desempeñar postos en réxime de interinidade en prazas dos corpos docentes contemplados na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, nas cidades de Ceuta e Melilla
28 de Septiembre de 2020

CEUTA E MELILLA

ESPECIALIDADES CONVOCADAS:

Secundaria, PTFP, EOI e Conservatorio

Prazo de presentación de solicitudes:ABERTO desde o 26 de setembro de 2020 ata o 05 de outubro de 2020

Acceso ao servizo online: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1426