Campaña de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2020/2021
22 de Septiembre de 2020

Campaña de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2020/2021.

- Aplicable ao persoal docente e non docente (funcionario e laboral) en activo.
- A inscrición ten carácter voluntario.
- A dita inscrición realizarase de forma telemática no formulario no seguinte enlace:
RECORDA QUE:
  • A solicitude de inscrición debe incluír todos os datos que figuren no formulario. A falta dalgún deles impedirá a súa tramitación.
  • Toda inscrición xerará un xustificante de consentimento que se deberá presentar o día concertado para realizar a vixilancia da saúde.
  • O prazo de inscrición será de vinte (20) días naturais a partir do día seguinte ao da difusión desta campaña na páxina web oficial da Consellería, dende o día 22 de setembro ata o día 11 de outubro.

Podes consultar a noticia AQUÍ