FORMACIÓN CSIF: CURSOS SEGUNDO SEMESTRE 2020
Cursos válidos para oposicións, concursos de traslados, sexenios e bolsas de traballo.
17 de Septiembre de 2020

CURSOS SEGUNDO SEMESTRE 2020

Prazo de matrícula: ata un día antes do inicio de cada actividade formativa.

C U R S O

Horas

Datas

Prezo Non Afiliado

Prezo Afiliado

Matrícula

CURSO PREPARATORIO INGLÉS B1

100

5/10/20 -
21/12/20

103€

73€

¡Apuntarse!

EXPERTO EN INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

50

22/10/20 -
3/12/20

72€

42€

¡Apuntarse!

REDES SOCIALES EN EDUCACIÓN

60

1/10/20 -
19/11/20

76€

46€

¡Apuntarse!

Curso acollidos a convenio entre CSIF e MEFP.

Cursos ON-LINE recoñecidos polo Ministerio de Educación y FP

Resolución de 4 de diciembre de 2019. BOE, nº302. 17 de diciembre 2019

  • VALIDEZ: Cursos válidos en case todas as Comunidades Autónomas para oposicións, concursos de traslados, sexenios e bolsas de traballo.

DADA A DIVERSIDADE NORMATIVA AO RESPECTO E AS DISTINTAS PECULIARIDADES EXISTENTES
ENTRE AS DIFERENTES COMUNIDADES, RECOMENDAMOS CONSULTAR PREVIAMENTE NAS RESPECTIVAS SEDES.

  • DIRIXIDOS A: Profesores e persoal especializado de todos os niveles educativos, que traballen o traballaron algunha vez en centros. públicos, concertados e privados nos que se impartan ensino de réximen xeral ou especial en servizos técnicos de apoio aos mesmos.
  • A TER EN CONTA: O MEFP só certifica un curso on-line nas mesmas datas, por iso non concede recoñecemento se se solapan varios.
  • INSCRICIÓN E MATRICULACIÓN: O PRIMEIRO DE TODO É MATRICULARTE ON-LINE DENDE O CUADRANTE INFERIOR DE CURSOS.

Unha vez que te rexistres na plataforma de CEPAL, tes que facer efectiva a matriculación ao enviar por correo ordinario à Sede do

Sector Nacional de Educación CSIF - Formación MEFP
C/Fernando el Santo 17, 1º. 28010 Madrid

a seguinte documentación:

1. Ficha de participantes en Actividades en Formación Permanente (ANEXO VI Documento adxunto ao pé de páxina)

É NECESARIO QUE A FICHA DE REXISTRO ESTEXA CUBERTA, ASINADA E IMPRESA POR AMBAS CARAS
POR ESIXENCIA DA NOVA NORMATIVA VIXENTE SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.
2. Documento acreditativo de traballar o ter traballado coma docente (esixido polo Ministerio de Educación), sendo válidas unha das tres opcións seguintes:

· Fotocopia da cabeceira da nómina donde conste categoría profesional.
· Certificado do centro de traballo como docente,asinado polo director ou secretario.
· Certificado de vida laboral expedido polo Servizo da Seguridade Social no que conste o centro donde traballas.

3. Xustificante de Pago: o comprobante bancario de ter realizado o ingreso ou transferencia no número conta:

Entidade ebancaria TARGOBANK son:

ES76-0216-1615-00-8400251175

Imprescindible incluirlo no envío da documentación.

IMPRESCINDIBLE ENVIAR TODA A DOCUMENTACIÓN POR CORREO ORDINARIO (ESIXENCIA DO MINISTERIO). PREVIAMENTE ADELANTARLA ESCANEADA POR CORREO ELECTRÓNICO, INDICANDO O CURSO E A CANTIDADE QUE ABONADA: edu.formacionmec@csif.es


  • CERTIFICACIÓN:

O certificado de CSIF será enviado vía correo electrónico as sedes, onde se incluirá el CSV que emite o Ministerio.

A dilixencia que proporciona o Ministerio non é en papel, debe descargarse a través da sede electrónica que habilitaron para dita función.

As sedes contactarán cos participantes dos cursos.

É moi importante seleccionar a sede provincial de CSIF na inscrición, xa que posteriormente serán os encargados de contactar cos interesados.

En aproximadamente 2 meses dende o final do curso (sempre que non haxa ningunha incidencia na avaliación do expediente) , obténse o certificado.

Non se emitirán certificados provisionais antes da recepción dos definitivos por parte do MEFP.

No caso de que o curso non chegara ao mínimo requerido polo MEFP (30 alumnos) devolvemos os cartos ao alumno.

Existe limitación de prazas, o máximo número de alumnos por grupo será de 50.

Para calquera duvida podes enviar e-mail a: edu.formacionmec@csif.es