LISTAS ABERTAS EN CANTABRIA
17 de Septiembre de 2020

BOLSA EXTRAORDINARIA CANTABRIA

VARIOS CORPOS E ESPECIALIDADES

Corpo de Profesores de Secundaria (0590)
Música
Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

Corpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (0591):
Equipos Electrónicos
Estética

Corpo de Profesores de E.O.I.
Inglés (011):

PRAZO: das 09:00 horas do día 17 de setembro ata as 14:00 horas do venres 18 de setembro.

Podes acceder ao formulario AQUÍ