CSIF ENSINO INFORMA SOBRE O CADP DE SECUNDARIA
Informámosvos que case con seguridade a publicación do CADP de Secundaria e outros corpos será a finais de semana, entre o 17 e o 18 de setembro.

A toma de posesión será dende o 16 de setembro tal e como ven reflexado no artigo 41da ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente...(Que di así: Nos supostos de especialidades das cales se imparte docencia en educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas, non poderá haber interrupción de servizos no persoal docente interino que sexa nomeado persoal docente interino desde o inicio do curso inmediatamente seguinte).

14 de Septiembre de 2020