INSTRUCIÓNS PARA A TOMA DE POSESIÓN DO PROFESORADO DO CORPO DE MESTRES QUE OBTIVO DESTINO NA ADXUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONAIS CONVOCADOS POLA RESOLUCIÓN DO 17 DE XUÑO DE 2020
O persoal docente que obtivo destino na adxudicación de destinos provisionais convocado pola Resolución do 17 de xuño de 2020 (DOG do 19 de xuño) tomará posesión no centro educativo de destino con efectos do día 1 de setembro de 2020 e deberá entregar cuberta e asinada a documentación que máis abaixo se indica e a cal será remitida polo centro educativo á xefatura territorial correspondente.
25 de Agosto de 2020

A toma de posesión realizarase o día 1 de setembro de 2020 e todos os documentos deberán ser asinados con esa data.

Para ver o documento prema AQUÍ