CADP: Resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres
27 de Julio de 2020

RESOLUCIÓN PROVISIONAL CADP MESTRES: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31611

O prazo para formular reclamacións ou renuncias é de dous (2) días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no portal da internet da Consellería de Educación www.edu.xunta.gal.

A