APTOS NA FASE DE PRÁCTICAS OPOS 2019
01 de Julio de 2020
PROCESO SELECTIVO 2019
ORDE do 22 de xuño de 2020 pola que se declaran aptas na fase de prácticas
as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos convocados
pola Orde do 21 de febreiro de 2019
Ficheros Adjuntos: